John Doe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:54 / 0 pts / 191st 1:26 / 0 pts / 270th 2:42 / 0 pts / 355th
Facility 0:53 / 0 pts / 233rd 1:04 / 0 pts / 169th 1:26 / 0 pts / 348th
Runway 0:24 / 0 pts / 398th 0:25 / 0 pts / 278th 0:54 / 0 pts / 352nd
Surface 1 1:08 / 0 pts / 286th 1:57 / 0 pts / 188th 2:06 / 0 pts / 291st
Bunker 1 0:20 / 0 pts / 495th 0:31 / 0 pts / 182nd 3:24 / 0 pts / 437th
Silo 1:07 / 19 pts / 79th 1:18 / 29 pts / 69th 5:17 / 0 pts / 354th
Frigate 0:32 / 0 pts / 289th 1:16 / 0 pts / 156th 4:01 / 0 pts / 422nd
Surface 2 0:55 / 0 pts / 163rd 0:59 / 0 pts / 152nd 2:29 / 0 pts / 389th
Bunker 2 0:30 / 0 pts / 284th 1:11 / 0 pts / 173rd 8:02 / 0 pts / 380th
Statue 2:27 / 0 pts / 131st 2:27 / 0 pts / 143rd 3:23 / 0 pts / 504th
Archives 0:17 / 0 pts / 143rd 1:04 / 0 pts / 254th 1:20 / 0 pts / 503rd
Streets 1:15 / 0 pts / 220th 2:03 / 0 pts / 329th 2:24 / 0 pts / 418th
Depot 0:27 / 0 pts / 209th 0:50 / 0 pts / 195th 1:05 / 0 pts / 188th
Train 1:20 / 0 pts / 144th 1:58 / 0 pts / 167th 2:58 / 0 pts / 170th
Jungle 0:58 / 0 pts / 132nd 1:25 / 0 pts / 164th 7:45 / 0 pts / 381st
Control 4:06 / 0 pts / 110th 5:39 / 0 pts / 247th 9:50 / 0 pts / 378th
Caverns 1:06 / 0 pts / 288th Comments 1:48 / 0 pts / 159th 6:06 / 0 pts / 238th
Cradle 0:43 / 0 pts / 209th 1:02 / 0 pts / 379th 3:18 / 0 pts / 475th
Aztec 2:01 / 0 pts / 211th 3:01 / 0 pts / 237th 8:06 / 0 pts / 342nd
Egypt 0:55 / 0 pts / 209th 0:55 / 0 pts / 154th 1:22 / 0 pts / 424th
Totals 22:18 / 19 pts 32:19 / 29 pts 1:17:58 / 0 pts

Overall Combined Time: 2:12:35 (258th)

Overall Combined Points: 48 points (276th)