John Doe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:54 / 0 pts / 201st 1:26 / 0 pts / 275th 2:42 / 0 pts / 364th
Facility 0:53 / 0 pts / 241st 1:04 / 0 pts / 174th 1:26 / 0 pts / 356th
Runway 0:24 / 0 pts / 405th 0:25 / 0 pts / 288th 0:54 / 0 pts / 358th
Surface 1 1:08 / 0 pts / 293rd 1:57 / 0 pts / 196th 2:06 / 0 pts / 300th
Bunker 1 0:20 / 0 pts / 506th 0:31 / 0 pts / 193rd 3:24 / 0 pts / 446th
Silo 1:07 / 19 pts / 79th 1:18 / 28 pts / 70th 5:17 / 0 pts / 361st
Frigate 0:32 / 0 pts / 295th 1:16 / 0 pts / 159th 4:01 / 0 pts / 429th
Surface 2 0:55 / 0 pts / 164th 0:59 / 0 pts / 167th 2:29 / 0 pts / 395th
Bunker 2 0:30 / 0 pts / 290th 1:11 / 0 pts / 182nd 8:02 / 0 pts / 387th
Statue 2:27 / 0 pts / 135th 2:27 / 0 pts / 146th 3:23 / 0 pts / 517th
Archives 0:17 / 0 pts / 148th 1:04 / 0 pts / 262nd 1:20 / 0 pts / 513th
Streets 1:15 / 0 pts / 225th 2:03 / 0 pts / 337th 2:24 / 0 pts / 428th
Depot 0:27 / 0 pts / 218th 0:50 / 0 pts / 198th 1:05 / 0 pts / 194th
Train 1:20 / 0 pts / 149th 1:58 / 0 pts / 172nd 2:58 / 0 pts / 175th
Jungle 0:58 / 0 pts / 136th 1:25 / 0 pts / 167th 7:45 / 0 pts / 388th
Control 4:06 / 0 pts / 117th 5:39 / 0 pts / 256th 9:50 / 0 pts / 387th
Caverns 1:06 / 0 pts / 296th Comments 1:48 / 0 pts / 162nd 6:06 / 0 pts / 243rd
Cradle 0:43 / 0 pts / 211th 1:02 / 0 pts / 387th 3:18 / 0 pts / 483rd
Aztec 2:01 / 0 pts / 221st 3:01 / 0 pts / 244th 8:06 / 0 pts / 348th
Egypt 0:55 / 0 pts / 213th 0:55 / 0 pts / 158th 1:22 / 0 pts / 436th
Totals 22:18 / 19 pts 32:19 / 28 pts 1:17:58 / 0 pts

Overall Combined Time: 2:12:35 (265th)

Overall Combined Points: 47 points (283rd)