John Doe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:54 / 0 pts / 179th 1:26 / 0 pts / 260th 2:42 / 0 pts / 351st
Facility 0:53 / 0 pts / 228th 1:04 / 0 pts / 162nd 1:26 / 0 pts / 345th
Runway 0:24 / 0 pts / 381st 0:25 / 0 pts / 272nd 0:54 / 0 pts / 346th
Surface 1 1:08 / 0 pts / 279th 1:57 / 0 pts / 184th 2:06 / 0 pts / 288th
Bunker 1 0:20 / 0 pts / 481st 0:31 / 0 pts / 178th 3:24 / 0 pts / 425th
Silo 1:07 / 22 pts / 76th 1:18 / 32 pts / 66th 5:17 / 0 pts / 346th
Frigate 0:32 / 0 pts / 284th 1:16 / 0 pts / 152nd 4:01 / 0 pts / 415th
Surface 2 0:55 / 0 pts / 159th 0:59 / 0 pts / 149th 2:29 / 0 pts / 377th
Bunker 2 0:30 / 0 pts / 278th 1:11 / 0 pts / 167th 8:02 / 0 pts / 372nd
Statue 2:27 / 0 pts / 129th 2:27 / 0 pts / 138th 3:23 / 0 pts / 495th
Archives 0:17 / 0 pts / 136th 1:04 / 0 pts / 244th 1:20 / 0 pts / 489th
Streets 1:15 / 0 pts / 210th 2:03 / 0 pts / 321st 2:24 / 0 pts / 410th
Depot 0:27 / 0 pts / 198th 0:50 / 0 pts / 188th 1:05 / 0 pts / 181st
Train 1:20 / 0 pts / 141st 1:58 / 0 pts / 156th 2:58 / 0 pts / 166th
Jungle 0:58 / 0 pts / 129th 1:25 / 0 pts / 158th 7:45 / 0 pts / 372nd
Control 4:06 / 0 pts / 104th 5:39 / 0 pts / 233rd 9:50 / 0 pts / 364th
Caverns 1:06 / 0 pts / 275th Comments 1:48 / 0 pts / 149th 6:06 / 0 pts / 226th
Cradle 0:43 / 0 pts / 205th 1:02 / 0 pts / 372nd 3:18 / 0 pts / 465th
Aztec 2:01 / 0 pts / 206th 3:01 / 0 pts / 231st 8:06 / 0 pts / 334th
Egypt 0:55 / 0 pts / 207th 0:55 / 0 pts / 148th 1:22 / 0 pts / 416th
Totals 22:18 / 22 pts 32:19 / 32 pts 1:17:58 / 0 pts

Overall Combined Time: 2:12:35 (254th)

Overall Combined Points: 54 points (262nd)