John Doe's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:54 / 0 pts / 204th 1:26 / 0 pts / 279th 2:42 / 0 pts / 366th
Facility 0:53 / 0 pts / 243rd 1:04 / 0 pts / 176th 1:26 / 0 pts / 358th
Runway 0:24 / 0 pts / 410th 0:25 / 0 pts / 292nd 0:54 / 0 pts / 362nd
Surface 1 1:08 / 0 pts / 296th 1:57 / 0 pts / 201st 2:06 / 0 pts / 305th
Bunker 1 0:20 / 0 pts / 511th 0:31 / 0 pts / 197th 3:24 / 0 pts / 453rd
Silo 1:07 / 19 pts / 79th 1:18 / 27 pts / 71st 5:17 / 0 pts / 368th
Frigate 0:32 / 0 pts / 302nd 1:16 / 0 pts / 161st 4:01 / 0 pts / 432nd
Surface 2 0:55 / 0 pts / 169th 0:59 / 0 pts / 171st 2:29 / 0 pts / 402nd
Bunker 2 0:30 / 0 pts / 294th 1:11 / 0 pts / 186th 8:02 / 0 pts / 391st
Statue 2:27 / 0 pts / 138th 2:27 / 0 pts / 151st 3:23 / 0 pts / 523rd
Archives 0:17 / 0 pts / 152nd 1:04 / 0 pts / 268th 1:20 / 0 pts / 518th
Streets 1:15 / 0 pts / 231st 2:03 / 0 pts / 342nd 2:24 / 0 pts / 437th
Depot 0:27 / 0 pts / 222nd 0:50 / 0 pts / 202nd 1:05 / 0 pts / 197th
Train 1:20 / 0 pts / 154th 1:58 / 0 pts / 175th 2:58 / 0 pts / 178th
Jungle 0:58 / 0 pts / 138th 1:25 / 0 pts / 169th 7:45 / 0 pts / 393rd
Control 4:06 / 0 pts / 119th 5:39 / 0 pts / 258th 9:50 / 0 pts / 388th
Caverns 1:06 / 0 pts / 298th Comments 1:48 / 0 pts / 165th 6:06 / 0 pts / 248th
Cradle 0:43 / 0 pts / 212th 1:02 / 0 pts / 391st 3:18 / 0 pts / 491st
Aztec 2:01 / 0 pts / 223rd 3:01 / 0 pts / 246th 8:06 / 0 pts / 351st
Egypt 0:55 / 0 pts / 214th 0:55 / 0 pts / 160th 1:22 / 0 pts / 438th
Totals 22:18 / 19 pts 32:19 / 27 pts 1:17:58 / 0 pts

Overall Combined Time: 2:12:35 (266th)

Overall Combined Points: 46 points (283rd)