Dan O'Grady's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:54 / 0 pts / 168th Video 1:21 / 0 pts / 112th Video 2:07 / 5 pts / 93rd
Facility Video 0:48 / 11 pts / 87th 1:03 / 0 pts / 145th 1:09 / 0 pts / 187th
Runway Video 0:23 / 0 pts / 126th 0:58 / 0 pts / 581st 0:47 / 0 pts / 266th
Surface 1 1:08 / 0 pts / 270th Comments 1:55 / 0 pts / 141st 1:58 / 0 pts / 181st
Bunker 1 Video 0:18 / 0 pts / 144th Comments 0:28 / 0 pts / 118th 1:48 / 0 pts / 243rd
Silo Video 1:09 / 4 pts / 94th Comments 1:21 / 10 pts / 88th Video 1:43 / 20 pts / 78th
Frigate Video 0:27 / 0 pts / 138th 1:30 / 0 pts / 239th 3:10 / 0 pts / 374th
Surface 2 1:00 / 0 pts / 452nd 1:24 / 0 pts / 273rd 2:02 / 0 pts / 209th
Bunker 2 Video 0:24 / 93 pts / 5th Comments 1:07 / 0 pts / 142nd 6:48 / 0 pts / 341st
Statue 2:43 / 0 pts / 367th 2:42 / 0 pts / 320th 2:40 / 0 pts / 297th
Archives Video 0:17 / 0 pts / 127th 0:59 / 0 pts / 144th Comments 0:59 / 0 pts / 139th
Streets 1:17 / 0 pts / 396th 2:06 / 0 pts / 362nd 2:06 / 0 pts / 309th
Depot 0:30 / 0 pts / 430th 0:56 / 0 pts / 257th 2:37 / 0 pts / 385th
Train Comments 1:18 / 0 pts / 116th 2:02 / 0 pts / 174th 4:28 / 0 pts / 280th
Jungle 1:23 / 0 pts / 311th 3:12 / 0 pts / 303rd 4:23 / 0 pts / 262nd
Control 5:36 / 0 pts / 463rd 6:44 / 0 pts / 305th 6:34 / 0 pts / 233rd
Caverns 1:10 / 0 pts / 446th 3:17 / 0 pts / 204th 5:27 / 0 pts / 195th
Cradle 1:13 / 0 pts / 514th 2:16 / 0 pts / 450th 1:54 / 0 pts / 385th
Aztec 3:13 / 0 pts / 375th 4:31 / 0 pts / 301st Comments 6:14 / 0 pts / 272nd
Egypt 1:04 / 0 pts / 385th 1:31 / 0 pts / 432nd 1:27 / 0 pts / 419th
Totals 26:15 / 108 pts 41:23 / 10 pts 1:00:21 / 25 pts

Overall Combined Time: 2:07:59 (236th)

Overall Combined Points: 143 points (208th)