Marc Rützou's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 95 pts / 3rd Video 1:16 / 97 pts / 2nd Video 1:54 / 100 pts / 1st
Facility Video 0:43 / 97 pts / 2nd Video 0:52 / 94 pts / 4th Video 0:53 / 90 pts / 8th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 37 pts / 61st Video 0:37 / 63 pts / 35th
Surface 1 Video 1:02 / 97 pts / 2nd Video 1:47 / 97 pts / 2nd Video 1:48 / 97 pts / 2nd
Bunker 1 Video 0:17 / 82 pts / 16th Video 0:22 / 90 pts / 8th Video 1:03 / 93 pts / 5th
Silo Video 0:59 / 100 pts / 1st Video 1:07 / 100 pts / 1st Video 1:22 / 95 pts / 3rd
Frigate Video 0:23 / 88 pts / 10th Video 1:02 / 76 pts / 22nd Video 1:07 / 82 pts / 16th
Surface 2 Video 0:47 / 58 pts / 40th Video 0:50 / 64 pts / 34th Video 1:26 / 78 pts / 20th
Bunker 2 Video 0:21 / 81 pts / 17th Video 0:41 / 95 pts / 3rd Video 0:53 / 94 pts / 4th
Statue Video 2:19 / 92 pts / 6th Video 2:18 / 95 pts / 3rd Video 2:18 / 95 pts / 3rd
Archives Video 0:16 / 89 pts / 9th Video 0:54 / 91 pts / 7th Video 0:54 / 91 pts / 7th
Streets Video 1:12 / 75 pts / 23rd Video 1:55 / 93 pts / 5th Video 1:55 / 92 pts / 6th
Depot Video 0:24 / 64 pts / 34th Video 0:40 / 75 pts / 23rd Video 0:50 / 33 pts / 65th
Train Video 0:57 / 95 pts / 3rd Video 1:23 / 95 pts / 3rd Video 1:49 / 95 pts / 3rd
Jungle Video 0:50 / 92 pts / 6th Video 0:54 / 85 pts / 13th Video 0:55 / 88 pts / 10th
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:05 / 92 pts / 6th Video 4:07 / 92 pts / 6th
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st Video 1:19 / 65 pts / 33rd Video 1:31 / 94 pts / 4th
Cradle Video 0:34 / 43 pts / 55th Video 0:34 / 73 pts / 25th Video 0:34 / 75 pts / 23rd
Aztec Video 1:25 / 88 pts / 10th Video 1:32 / 89 pts / 9th Video 1:39 / 81 pts / 17th
Egypt Video 0:45 / 87 pts / 11th Video 0:45 / 94 pts / 4th Video 0:45 / 93 pts / 5th
Totals 19:27 / 1710 pts 24:39 / 1697 pts 28:20 / 1721 pts

Overall Combined Time: 1:12:26 (7th)

Overall Combined Points: 5128 points (10th)