Marc Rützou's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:16 / 100 pts / 1st Video 1:55 / 100 pts / 1st
Facility Video 0:43 / 100 pts / 1st Video 0:52 / 100 pts / 1st Video 0:53 / 95 pts / 3rd
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 70 pts / 28th Video 0:37 / 79 pts / 19th
Surface 1 Video 1:02 / 100 pts / 1st Video 1:48 / 95 pts / 3rd Video 1:48 / 100 pts / 1st
Bunker 1 Video 0:17 / 95 pts / 3rd Video 0:22 / 93 pts / 5th Video 1:03 / 94 pts / 4th
Silo Video 1:00 / 100 pts / 1st Video 1:07 / 100 pts / 1st Video 1:22 / 95 pts / 3rd
Frigate Video 0:24 / 76 pts / 22nd Video 1:02 / 92 pts / 6th Video 1:07 / 92 pts / 6th
Surface 2 Video 0:47 / 91 pts / 7th Video 0:50 / 84 pts / 14th Video 1:26 / 93 pts / 5th
Bunker 2 Video 0:23 / 100 pts / 1st Video 0:45 / 95 pts / 3rd Video 0:55 / 95 pts / 3rd
Statue Video 2:19 / 95 pts / 3rd Video 2:18 / 100 pts / 1st Video 2:18 / 100 pts / 1st
Archives Video 0:16 / 94 pts / 4th Video 0:54 / 94 pts / 4th Video 0:54 / 94 pts / 4th
Streets Video 1:12 / 89 pts / 9th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 97 pts / 2nd
Depot Video 0:24 / 89 pts / 9th Video 0:40 / 92 pts / 6th Video 0:50 / 61 pts / 37th
Train Video 0:57 / 100 pts / 1st Video 1:23 / 100 pts / 1st Video 1:49 / 97 pts / 2nd
Jungle Video 0:50 / 95 pts / 3rd Video 0:54 / 90 pts / 8th Video 0:55 / 91 pts / 7th
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:05 / 97 pts / 2nd Video 4:07 / 95 pts / 3rd
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st Video 1:19 / 84 pts / 14th Video 1:31 / 97 pts / 2nd
Cradle Video 0:34 / 80 pts / 18th Video 0:34 / 93 pts / 5th Video 0:34 / 93 pts / 5th
Aztec Video 1:25 / 93 pts / 5th Video 1:32 / 94 pts / 4th Video 1:39 / 92 pts / 6th
Egypt Video 0:45 / 95 pts / 3rd Video 0:45 / 97 pts / 2nd Video 0:45 / 97 pts / 2nd
Totals 19:31 / 1881 pts 24:44 / 1865 pts 28:23 / 1857 pts

Overall Combined Time: 1:12:38 (4th)

Overall Combined Points: 5603 points (5th)