Marc Rützou's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:16 / 100 pts / 1st Video 1:54 / 100 pts / 1st
Facility Video 0:43 / 97 pts / 2nd Video 0:52 / 97 pts / 2nd Video 0:53 / 94 pts / 4th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 45 pts / 53rd Video 0:37 / 69 pts / 29th
Surface 1 Video 1:02 / 97 pts / 2nd Video 1:47 / 97 pts / 2nd Video 1:48 / 97 pts / 2nd
Bunker 1 Video 0:17 / 91 pts / 7th Video 0:22 / 93 pts / 5th Video 1:03 / 93 pts / 5th
Silo Video 0:59 / 100 pts / 1st Video 1:07 / 100 pts / 1st Video 1:22 / 95 pts / 3rd
Frigate Video 0:24 / 44 pts / 54th Video 1:02 / 85 pts / 13th Video 1:07 / 91 pts / 7th
Surface 2 Video 0:47 / 66 pts / 32nd Video 0:50 / 70 pts / 28th Video 1:26 / 82 pts / 16th
Bunker 2 Video 0:21 / 89 pts / 9th Video 0:41 / 95 pts / 3rd Video 0:55 / 91 pts / 7th
Statue Video 2:19 / 92 pts / 6th Video 2:18 / 97 pts / 2nd Video 2:18 / 97 pts / 2nd
Archives Video 0:16 / 92 pts / 6th Video 0:54 / 93 pts / 5th Video 0:54 / 93 pts / 5th
Streets Video 1:12 / 81 pts / 17th Video 1:55 / 94 pts / 4th Video 1:55 / 93 pts / 5th
Depot Video 0:24 / 76 pts / 22nd Video 0:40 / 86 pts / 12th Video 0:50 / 39 pts / 59th
Train Video 0:57 / 97 pts / 2nd Video 1:23 / 97 pts / 2nd Video 1:49 / 97 pts / 2nd
Jungle Video 0:50 / 92 pts / 6th Video 0:54 / 86 pts / 12th Video 0:55 / 88 pts / 10th
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:05 / 92 pts / 6th Video 4:07 / 92 pts / 6th
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st Video 1:19 / 74 pts / 24th Video 1:31 / 95 pts / 3rd
Cradle Video 0:34 / 57 pts / 41st Video 0:34 / 84 pts / 14th Video 0:34 / 84 pts / 14th
Aztec Video 1:25 / 93 pts / 5th Video 1:32 / 94 pts / 4th Video 1:39 / 83 pts / 15th
Egypt Video 0:45 / 92 pts / 6th Video 0:45 / 97 pts / 2nd Video 0:45 / 97 pts / 2nd
Totals 19:28 / 1740 pts 24:39 / 1776 pts 28:22 / 1770 pts

Overall Combined Time: 1:12:29 (5th)

Overall Combined Points: 5286 points (8th)