Jay Devo's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Comments 0:54 / 0 pts / 222nd Comments 1:24 / 0 pts / 238th N/A / 0 pts / 622nd
Facility 1:00 / 0 pts / 488th N/A / 0 pts / 647th N/A / 0 pts / 620th
Runway 0:25 / 0 pts / 656th N/A / 0 pts / 695th N/A / 0 pts / 622nd
Surface 1 1:14 / 0 pts / 558th N/A / 0 pts / 652nd N/A / 0 pts / 609th
Bunker 1 0:19 / 0 pts / 410th N/A / 0 pts / 646th N/A / 0 pts / 562nd
Silo 1:38 / 0 pts / 520th N/A / 0 pts / 576th N/A / 0 pts / 539th
Frigate 0:33 / 0 pts / 385th N/A / 0 pts / 604th N/A / 0 pts / 562nd
Surface 2 0:56 / 0 pts / 269th N/A / 0 pts / 614th N/A / 0 pts / 563rd
Bunker 2 Comments 0:30 / 0 pts / 344th N/A / 0 pts / 559th N/A / 0 pts / 515th
Statue N/A / 0 pts / 722nd N/A / 0 pts / 612th N/A / 0 pts / 603rd
Archives Comments 0:22 / 0 pts / 535th N/A / 0 pts / 607th N/A / 0 pts / 608th
Streets 1:17 / 0 pts / 469th N/A / 0 pts / 628th N/A / 0 pts / 603rd
Depot 0:30 / 0 pts / 515th N/A / 0 pts / 601st N/A / 0 pts / 550th
Train N/A / 0 pts / 717th N/A / 0 pts / 548th N/A / 0 pts / 520th
Jungle N/A / 0 pts / 655th N/A / 0 pts / 522nd N/A / 0 pts / 492nd
Control N/A / 0 pts / 659th N/A / 0 pts / 535th N/A / 0 pts / 508th
Caverns N/A / 0 pts / 769th N/A / 0 pts / 522nd N/A / 0 pts / 507th
Cradle N/A / 0 pts / 716th N/A / 0 pts / 589th N/A / 0 pts / 578th
Aztec N/A / 0 pts / 601st N/A / 0 pts / 525th N/A / 0 pts / 511th
Egypt N/A / 0 pts / 596th N/A / 0 pts / 534th N/A / 0 pts / 539th
Totals 2:49:38 / 0 pts 6:21:24 / 0 pts 6:40:00 / 0 pts

Overall Combined Time: 15:51:02 (770th)

Overall Combined Points: 0 points (333rd)