Dan P's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:57 / 0 pts / 818th Comments 1:41 / 0 pts / 664th Comments 5:53 / 0 pts / 600th
Facility Comments 1:14 / 0 pts / 729th Comments 4:28 / 0 pts / 637th N/A
Runway 0:28 / 0 pts / 983rd Comments 0:39 / 0 pts / 622nd Comments 1:13 / 0 pts / 566th
Surface 1 Comments 1:16 / 0 pts / 641st Comments 2:35 / 0 pts / 606th 2:31 / 0 pts / 521st
Bunker 1 Comments 0:25 / 0 pts / 878th Comments 2:28 / 0 pts / 642nd Comments 2:53 / 0 pts / 445th
Silo Comments 1:37 / 0 pts / 524th Comments 3:48 / 0 pts / 478th Comments 7:03 / 0 pts / 495th
Frigate Comments 0:41 / 0 pts / 658th Comments 3:48 / 0 pts / 587th Comments 3:36 / 0 pts / 475th
Surface 2 0:59 / 0 pts / 492nd Comments 1:49 / 0 pts / 548th Comments 2:33 / 0 pts / 460th
Bunker 2 0:40 / 0 pts / 662nd Comments 4:35 / 0 pts / 504th N/A
Statue Comments 3:12 / 0 pts / 659th Comments 2:56 / 0 pts / 517th Comments 3:07 / 0 pts / 543rd
Archives Comments 0:30 / 0 pts / 779th Comments 1:34 / 0 pts / 592nd N/A
Streets Comments 1:19 / 0 pts / 582nd Comments 2:40 / 0 pts / 588th Comments 2:20 / 0 pts / 475th
Depot Comments 0:33 / 0 pts / 726th Comments 1:28 / 0 pts / 536th N/A
Train Comments 2:19 / 0 pts / 607th Comments 5:38 / 0 pts / 522nd N/A
Jungle Comments 2:19 / 0 pts / 548th Comments 7:45 / 0 pts / 495th N/A
Control 5:45 / 0 pts / 554th Comments 9:10 / 0 pts / 509th N/A
Caverns Comments 1:17 / 0 pts / 678th Comments 14:11 / 0 pts / 525th N/A
Cradle 0:56 / 0 pts / 514th Comments 0:59 / 0 pts / 416th N/A
Aztec Comments 8:39 / 0 pts / 596th N/A N/A
Egypt N/A N/A N/A
Totals 55:06 / 0 pts 1:52:12 / 0 pts 4:11:09 / 0 pts

Overall Combined Time: 6:58:27 (547th)

Overall Combined Points: 0 points (346th)