Dan P's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:57 / 0 pts / 786th Comments 1:41 / 0 pts / 643rd Comments 5:53 / 0 pts / 585th
Facility Comments 1:14 / 0 pts / 713th Comments 4:28 / 0 pts / 623rd N/A / 0 pts / 620th
Runway 0:28 / 0 pts / 952nd Comments 0:39 / 0 pts / 604th Comments 1:13 / 0 pts / 552nd
Surface 1 Comments 1:16 / 0 pts / 625th Comments 2:35 / 0 pts / 593rd 2:31 / 0 pts / 511th
Bunker 1 Comments 0:25 / 0 pts / 856th Comments 2:28 / 0 pts / 625th Comments 2:53 / 0 pts / 431st
Silo Comments 1:37 / 0 pts / 513th Comments 3:48 / 0 pts / 465th Comments 7:03 / 0 pts / 478th
Frigate Comments 0:41 / 0 pts / 639th Comments 3:48 / 0 pts / 575th Comments 3:36 / 0 pts / 462nd
Surface 2 0:59 / 0 pts / 475th Comments 1:49 / 0 pts / 533rd Comments 2:33 / 0 pts / 448th
Bunker 2 0:40 / 0 pts / 646th Comments 4:35 / 0 pts / 491st N/A / 0 pts / 515th
Statue Comments 3:12 / 0 pts / 643rd Comments 2:56 / 0 pts / 504th Comments 3:07 / 0 pts / 529th
Archives Comments 0:30 / 0 pts / 763rd Comments 1:34 / 0 pts / 572nd N/A / 0 pts / 608th
Streets Comments 1:19 / 0 pts / 566th Comments 2:40 / 0 pts / 573rd Comments 2:20 / 0 pts / 468th
Depot Comments 0:33 / 0 pts / 713th Comments 1:28 / 0 pts / 521st N/A / 0 pts / 550th
Train Comments 2:19 / 0 pts / 596th Comments 5:38 / 0 pts / 510th N/A / 0 pts / 520th
Jungle Comments 2:19 / 0 pts / 537th Comments 7:45 / 0 pts / 483rd N/A / 0 pts / 492nd
Control 5:45 / 0 pts / 543rd Comments 9:10 / 0 pts / 497th N/A / 0 pts / 508th
Caverns Comments 1:17 / 0 pts / 663rd Comments 14:11 / 0 pts / 511th N/A / 0 pts / 507th
Cradle 0:56 / 0 pts / 502nd Comments 0:59 / 0 pts / 409th N/A / 0 pts / 578th
Aztec Comments 8:39 / 0 pts / 582nd N/A / 0 pts / 525th N/A / 0 pts / 511th
Egypt N/A / 0 pts / 596th N/A / 0 pts / 534th N/A / 0 pts / 539th
Totals 55:06 / 0 pts 1:52:12 / 0 pts 4:11:09 / 0 pts

Overall Combined Time: 6:58:27 (533rd)

Overall Combined Points: 0 points (333rd)