Dan P's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:57 / 0 pts / 781st Comments 1:41 / 0 pts / 638th Comments 5:53 / 0 pts / 580th
Facility Comments 1:14 / 0 pts / 708th Comments 4:28 / 0 pts / 616th N/A / 0 pts / 616th
Runway 0:28 / 0 pts / 945th Comments 0:39 / 0 pts / 596th Comments 1:13 / 0 pts / 547th
Surface 1 Comments 1:16 / 0 pts / 618th Comments 2:35 / 0 pts / 588th 2:31 / 0 pts / 506th
Bunker 1 Comments 0:25 / 0 pts / 851st Comments 2:28 / 0 pts / 619th Comments 2:53 / 0 pts / 426th
Silo Comments 1:37 / 0 pts / 507th Comments 3:48 / 0 pts / 460th Comments 7:03 / 0 pts / 475th
Frigate Comments 0:41 / 0 pts / 629th Comments 3:48 / 0 pts / 569th Comments 3:36 / 0 pts / 455th
Surface 2 0:59 / 0 pts / 469th Comments 1:49 / 0 pts / 528th Comments 2:33 / 0 pts / 446th
Bunker 2 0:40 / 0 pts / 631st Comments 4:35 / 0 pts / 484th N/A / 0 pts / 509th
Statue Comments 3:12 / 0 pts / 640th Comments 2:56 / 0 pts / 502nd Comments 3:07 / 0 pts / 529th
Archives Comments 0:30 / 0 pts / 756th Comments 1:34 / 0 pts / 565th N/A / 0 pts / 602nd
Streets Comments 1:19 / 0 pts / 564th Comments 2:40 / 0 pts / 569th Comments 2:20 / 0 pts / 462nd
Depot Comments 0:33 / 0 pts / 705th Comments 1:28 / 0 pts / 518th N/A / 0 pts / 546th
Train Comments 2:19 / 0 pts / 589th Comments 5:38 / 0 pts / 504th N/A / 0 pts / 514th
Jungle Comments 2:19 / 0 pts / 533rd Comments 7:45 / 0 pts / 477th N/A / 0 pts / 488th
Control 5:45 / 0 pts / 536th Comments 9:10 / 0 pts / 493rd N/A / 0 pts / 504th
Caverns Comments 1:17 / 0 pts / 658th Comments 14:11 / 0 pts / 506th N/A / 0 pts / 501st
Cradle 0:56 / 0 pts / 496th Comments 0:59 / 0 pts / 403rd N/A / 0 pts / 573rd
Aztec Comments 8:39 / 0 pts / 575th N/A / 0 pts / 518th N/A / 0 pts / 504th
Egypt N/A / 0 pts / 593rd N/A / 0 pts / 528th N/A / 0 pts / 535th
Totals 55:06 / 0 pts 1:52:12 / 0 pts 4:11:09 / 0 pts

Overall Combined Time: 6:58:27 (528th)

Overall Combined Points: 0 points (327th)