Dan P's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:57 / 0 pts / 717th Comments 1:41 / 0 pts / 591st Comments 5:53 / 0 pts / 525th
Facility Comments 1:14 / 0 pts / 634th Comments 4:28 / 0 pts / 561st N/A / 0 pts / 558th
Runway 0:28 / 0 pts / 859th Comments 0:39 / 0 pts / 540th Comments 1:13 / 0 pts / 494th
Surface 1 Comments 1:16 / 0 pts / 567th Comments 2:35 / 0 pts / 534th 2:31 / 0 pts / 461st
Bunker 1 Comments 0:25 / 0 pts / 776th Comments 2:28 / 0 pts / 566th Comments 2:53 / 0 pts / 389th
Silo Comments 1:37 / 0 pts / 463rd Comments 3:48 / 0 pts / 419th Comments 7:03 / 0 pts / 432nd
Frigate Comments 0:41 / 0 pts / 575th Comments 3:48 / 0 pts / 517th Comments 3:36 / 0 pts / 409th
Surface 2 0:59 / 0 pts / 429th Comments 1:49 / 0 pts / 468th Comments 2:33 / 0 pts / 406th
Bunker 2 0:40 / 0 pts / 576th Comments 4:35 / 0 pts / 439th N/A / 0 pts / 461st
Statue Comments 3:12 / 0 pts / 580th Comments 2:56 / 0 pts / 451st Comments 3:07 / 0 pts / 476th
Archives Comments 0:30 / 0 pts / 684th Comments 1:34 / 0 pts / 518th N/A / 0 pts / 548th
Streets Comments 1:19 / 0 pts / 516th Comments 2:40 / 0 pts / 515th Comments 2:20 / 0 pts / 409th
Depot Comments 0:33 / 0 pts / 648th Comments 1:28 / 0 pts / 479th N/A / 0 pts / 499th
Train Comments 2:19 / 0 pts / 536th Comments 5:38 / 0 pts / 458th N/A / 0 pts / 465th
Jungle Comments 2:19 / 0 pts / 488th Comments 7:45 / 0 pts / 437th N/A / 0 pts / 447th
Control 5:45 / 0 pts / 500th Comments 9:10 / 0 pts / 454th N/A / 0 pts / 463rd
Caverns Comments 1:17 / 0 pts / 596th Comments 14:11 / 0 pts / 460th N/A / 0 pts / 454th
Cradle 0:56 / 0 pts / 455th Comments 0:59 / 0 pts / 364th N/A / 0 pts / 517th
Aztec Comments 8:39 / 0 pts / 527th N/A / 0 pts / 474th N/A / 0 pts / 459th
Egypt N/A / 0 pts / 543rd N/A / 0 pts / 482nd N/A / 0 pts / 488th
Totals 55:06 / 0 pts 1:52:12 / 0 pts 4:11:09 / 0 pts

Overall Combined Time: 6:58:27 (479th)

Overall Combined Points: 0 points (336th)