Dan P's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:57 / 0 pts / 728th Comments 1:41 / 0 pts / 596th Comments 5:53 / 0 pts / 534th
Facility Comments 1:14 / 0 pts / 646th Comments 4:28 / 0 pts / 568th N/A / 0 pts / 566th
Runway 0:28 / 0 pts / 868th Comments 0:39 / 0 pts / 546th Comments 1:13 / 0 pts / 497th
Surface 1 Comments 1:16 / 0 pts / 578th Comments 2:35 / 0 pts / 546th 2:31 / 0 pts / 471st
Bunker 1 Comments 0:25 / 0 pts / 784th Comments 2:28 / 0 pts / 571st Comments 2:53 / 0 pts / 396th
Silo Comments 1:37 / 0 pts / 466th Comments 3:48 / 0 pts / 427th Comments 7:03 / 0 pts / 439th
Frigate Comments 0:41 / 0 pts / 584th Comments 3:48 / 0 pts / 525th Comments 3:36 / 0 pts / 415th
Surface 2 0:59 / 0 pts / 435th Comments 1:49 / 0 pts / 478th Comments 2:33 / 0 pts / 413th
Bunker 2 0:40 / 0 pts / 585th Comments 4:35 / 0 pts / 447th N/A / 0 pts / 469th
Statue Comments 3:12 / 0 pts / 589th Comments 2:56 / 0 pts / 462nd Comments 3:07 / 0 pts / 486th
Archives Comments 0:30 / 0 pts / 696th Comments 1:34 / 0 pts / 529th N/A / 0 pts / 559th
Streets Comments 1:19 / 0 pts / 522nd Comments 2:40 / 0 pts / 524th Comments 2:20 / 0 pts / 417th
Depot Comments 0:33 / 0 pts / 659th Comments 1:28 / 0 pts / 483rd N/A / 0 pts / 505th
Train Comments 2:19 / 0 pts / 541st Comments 5:38 / 0 pts / 465th N/A / 0 pts / 471st
Jungle Comments 2:19 / 0 pts / 494th Comments 7:45 / 0 pts / 443rd N/A / 0 pts / 455th
Control 5:45 / 0 pts / 505th Comments 9:10 / 0 pts / 462nd N/A / 0 pts / 473rd
Caverns Comments 1:17 / 0 pts / 607th Comments 14:11 / 0 pts / 466th N/A / 0 pts / 461st
Cradle 0:56 / 0 pts / 461st Comments 0:59 / 0 pts / 369th N/A / 0 pts / 524th
Aztec Comments 8:39 / 0 pts / 534th N/A / 0 pts / 479th N/A / 0 pts / 466th
Egypt N/A / 0 pts / 550th N/A / 0 pts / 488th N/A / 0 pts / 497th
Totals 55:06 / 0 pts 1:52:12 / 0 pts 4:11:09 / 0 pts

Overall Combined Time: 6:58:27 (487th)

Overall Combined Points: 0 points (331st)