Dan P's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:57 / 0 pts / 729th Comments 1:41 / 0 pts / 599th Comments 5:53 / 0 pts / 537th
Facility Comments 1:14 / 0 pts / 652nd Comments 4:28 / 0 pts / 572nd N/A / 0 pts / 574th
Runway 0:28 / 0 pts / 873rd Comments 0:39 / 0 pts / 552nd Comments 1:13 / 0 pts / 506th
Surface 1 Comments 1:16 / 0 pts / 582nd Comments 2:35 / 0 pts / 550th 2:31 / 0 pts / 475th
Bunker 1 Comments 0:25 / 0 pts / 790th Comments 2:28 / 0 pts / 576th Comments 2:53 / 0 pts / 401st
Silo Comments 1:37 / 0 pts / 468th Comments 3:48 / 0 pts / 430th Comments 7:03 / 0 pts / 446th
Frigate Comments 0:41 / 0 pts / 587th Comments 3:48 / 0 pts / 527th Comments 3:36 / 0 pts / 418th
Surface 2 0:59 / 0 pts / 440th Comments 1:49 / 0 pts / 482nd Comments 2:33 / 0 pts / 418th
Bunker 2 0:40 / 0 pts / 590th Comments 4:35 / 0 pts / 453rd N/A / 0 pts / 474th
Statue Comments 3:12 / 0 pts / 592nd Comments 2:56 / 0 pts / 466th Comments 3:07 / 0 pts / 491st
Archives Comments 0:30 / 0 pts / 699th Comments 1:34 / 0 pts / 534th N/A / 0 pts / 563rd
Streets Comments 1:19 / 0 pts / 530th Comments 2:40 / 0 pts / 531st Comments 2:20 / 0 pts / 427th
Depot Comments 0:33 / 0 pts / 661st Comments 1:28 / 0 pts / 486th N/A / 0 pts / 510th
Train Comments 2:19 / 0 pts / 547th Comments 5:38 / 0 pts / 469th N/A / 0 pts / 481st
Jungle Comments 2:19 / 0 pts / 501st Comments 7:45 / 0 pts / 449th N/A / 0 pts / 460th
Control 5:45 / 0 pts / 506th Comments 9:10 / 0 pts / 462nd N/A / 0 pts / 477th
Caverns Comments 1:17 / 0 pts / 611th Comments 14:11 / 0 pts / 472nd N/A / 0 pts / 467th
Cradle 0:56 / 0 pts / 465th Comments 0:59 / 0 pts / 373rd N/A / 0 pts / 530th
Aztec Comments 8:39 / 0 pts / 538th N/A / 0 pts / 482nd N/A / 0 pts / 470th
Egypt N/A / 0 pts / 557th N/A / 0 pts / 494th N/A / 0 pts / 503rd
Totals 55:06 / 0 pts 1:52:12 / 0 pts 4:11:09 / 0 pts

Overall Combined Time: 6:58:27 (493rd)

Overall Combined Points: 0 points (331st)