MW's Perfect Dark LTK Times

Stage LTK DLTK
dataDyne Central - Defection 2:02 / 87 pts / 11th Video N/A
dataDyne Research - Investigation N/A N/A
dataDyne Central - Extraction N/A N/A
Carrington Villa - Hostage One N/A N/A
Chicago - Stealth N/A N/A
G5 Building - Reconnaissance N/A N/A
Area 51 - Infiltration N/A N/A
Area 51 - Rescue N/A N/A
Area 51 - Escape N/A N/A
Air Base - Espionage N/A N/A
Air Force One - Antiterrorism N/A N/A
Crash Site - Confrontation N/A N/A
Pelagic II - Exploration N/A N/A
Deep Sea - Nullify Threat N/A N/A
Carrington Institute - Defense N/A N/A
Attack Ship - Covert Assault N/A N/A
Skedar Ruins - Battle Shrine N/A N/A
Mr. Blonde's Revenge 1:03 / 100 pts / 1st Video 1:06 / 100 pts / 1st Video
Maian SOS N/A N/A
WAR! N/A N/A
The Duel 0:09 / 100 pts / 1st Video 0:09 / 100 pts / 1st Video
Totals 3:14 (18) / 287 pts 1:15 (19) / 200 pts

Overall Combined Time: 4:29 (37) (47th)

Overall Combined Points: 487 points (43rd)