Glan Ivin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 95 pts / 3rd Video 1:20 / 0 pts / 111th 2:09 / 0 pts / 159th
Facility 0:49 / 0 pts / 146th 0:59 / 0 pts / 116th Video 0:58 / 21 pts / 77th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 42 pts / 56th Video 0:39 / 42 pts / 56th
Surface 1 Video 1:04 / 0 pts / 137th 1:55 / 0 pts / 182nd 1:55 / 0 pts / 172nd
Bunker 1 Video 0:17 / 84 pts / 14th 0:30 / 0 pts / 204th 1:28 / 0 pts / 207th
Silo 1:15 / 0 pts / 227th 1:38 / 0 pts / 221st 3:22 / 0 pts / 268th
Frigate Comments 0:27 / 0 pts / 195th 1:15 / 0 pts / 176th Video 1:16 / 0 pts / 100th
Surface 2 Video 0:46 / 100 pts / 1st Video 0:56 / 0 pts / 119th Video 1:31 / 56 pts / 42nd
Bunker 2 0:27 / 0 pts / 234th 0:56 / 0 pts / 108th 1:34 / 0 pts / 190th
Statue 2:23 / 0 pts / 112th Video 2:22 / 0 pts / 112th Video 2:21 / 1 pts / 97th
Archives Video 0:16 / 91 pts / 7th 0:59 / 0 pts / 184th 0:59 / 0 pts / 181st
Streets Video 1:14 / 0 pts / 149th Video 1:56 / 0 pts / 102nd Video 1:56 / 1 pts / 97th
Depot Video 0:26 / 0 pts / 116th 0:46 / 0 pts / 157th 0:58 / 0 pts / 167th
Train Video 1:12 / 0 pts / 99th Video 1:38 / 8 pts / 90th Video 2:17 / 0 pts / 113th
Jungle 0:58 / 0 pts / 159th 1:15 / 0 pts / 148th 1:47 / 0 pts / 190th
Control 4:10 / 0 pts / 169th 4:46 / 0 pts / 183rd 5:03 / 0 pts / 163rd
Caverns Video 1:03 / 0 pts / 124th 1:44 / 0 pts / 175th 6:54 / 0 pts / 312th
Cradle 0:39 / 0 pts / 203rd 0:48 / 0 pts / 262nd 0:48 / 0 pts / 213th
Aztec Video 1:42 / 0 pts / 159th 1:57 / 0 pts / 140th Video 2:12 / 0 pts / 121st
Egypt 0:54 / 0 pts / 222nd 0:49 / 5 pts / 93rd Video 0:48 / 34 pts / 64th
Totals 21:17 / 465 pts 28:52 / 55 pts 40:55 / 155 pts

Overall Combined Time: 1:31:04 (148th)

Overall Combined Points: 675 points (159th)