J. Rock's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:57 / 0 pts / 650th Video 1:33 / 0 pts / 430th Video 2:55 / 0 pts / 364th
Facility Video 1:08 / 0 pts / 532nd N/A / 0 pts / 544th N/A / 0 pts / 524th
Runway Video 0:26 / 0 pts / 657th Video 0:36 / 0 pts / 483rd Video 1:00 / 0 pts / 400th
Surface 1 N/A / 0 pts / 731st N/A / 0 pts / 547th Video 2:11 / 0 pts / 314th
Bunker 1 Video 0:24 / 0 pts / 695th N/A / 0 pts / 544th N/A / 0 pts / 471st
Silo N/A / 0 pts / 666th N/A / 0 pts / 489th N/A / 0 pts / 455th
Frigate Video 0:38 / 0 pts / 462nd N/A / 0 pts / 514th N/A / 0 pts / 469th
Surface 2 N/A / 0 pts / 669th N/A / 0 pts / 506th N/A / 0 pts / 472nd
Bunker 2 Video 0:38 / 0 pts / 509th N/A / 0 pts / 473rd N/A / 0 pts / 433rd
Statue N/A / 0 pts / 617th N/A / 0 pts / 518th N/A / 0 pts / 510th
Archives N/A / 0 pts / 708th N/A / 0 pts / 519th N/A / 0 pts / 513th
Streets N/A / 0 pts / 698th N/A / 0 pts / 529th N/A / 0 pts / 502nd
Depot N/A / 0 pts / 722nd N/A / 0 pts / 511th N/A / 0 pts / 467th
Train N/A / 0 pts / 608th N/A / 0 pts / 463rd N/A / 0 pts / 439th
Jungle N/A / 0 pts / 570th N/A / 0 pts / 448th N/A / 0 pts / 423rd
Control N/A / 0 pts / 570th N/A / 0 pts / 455th N/A / 0 pts / 434th
Caverns N/A / 0 pts / 651st N/A / 0 pts / 444th N/A / 0 pts / 427th
Cradle N/A / 0 pts / 616th N/A / 0 pts / 504th N/A / 0 pts / 487th
Aztec N/A / 0 pts / 512th N/A / 0 pts / 444th N/A / 0 pts / 432nd
Egypt N/A / 0 pts / 514th N/A / 0 pts / 457th N/A / 0 pts / 461st
Totals 4:44:11 / 0 pts 6:02:09 / 0 pts 5:46:06 / 0 pts

Overall Combined Time: 16:32:26 (680th)

Overall Combined Points: 0 points (307th)