J. Rock's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:57 / 0 pts / 707th Video 1:33 / 0 pts / 469th Video 2:55 / 0 pts / 389th
Facility Video 1:08 / 0 pts / 558th N/A / 0 pts / 578th N/A / 0 pts / 555th
Runway Video 0:26 / 0 pts / 712th Video 0:36 / 0 pts / 515th Video 1:00 / 0 pts / 424th
Surface 1 N/A / 0 pts / 777th N/A / 0 pts / 585th Video 2:11 / 0 pts / 337th
Bunker 1 Video 0:24 / 0 pts / 744th N/A / 0 pts / 581st N/A / 0 pts / 505th
Silo N/A / 0 pts / 708th N/A / 0 pts / 515th N/A / 0 pts / 482nd
Frigate Video 0:38 / 0 pts / 492nd N/A / 0 pts / 546th N/A / 0 pts / 497th
Surface 2 N/A / 0 pts / 708th N/A / 0 pts / 539th N/A / 0 pts / 507th
Bunker 2 Video 0:38 / 0 pts / 542nd N/A / 0 pts / 496th N/A / 0 pts / 458th
Statue N/A / 0 pts / 647th N/A / 0 pts / 545th N/A / 0 pts / 540th
Archives N/A / 0 pts / 755th N/A / 0 pts / 550th N/A / 0 pts / 546th
Streets N/A / 0 pts / 738th N/A / 0 pts / 557th N/A / 0 pts / 532nd
Depot N/A / 0 pts / 768th N/A / 0 pts / 547th N/A / 0 pts / 495th
Train N/A / 0 pts / 645th N/A / 0 pts / 488th N/A / 0 pts / 464th
Jungle N/A / 0 pts / 596th N/A / 0 pts / 467th N/A / 0 pts / 444th
Control N/A / 0 pts / 600th N/A / 0 pts / 482nd N/A / 0 pts / 461st
Caverns N/A / 0 pts / 688th N/A / 0 pts / 468th N/A / 0 pts / 452nd
Cradle N/A / 0 pts / 649th N/A / 0 pts / 526th N/A / 0 pts / 513th
Aztec N/A / 0 pts / 538th N/A / 0 pts / 474th N/A / 0 pts / 457th
Egypt N/A / 0 pts / 541st N/A / 0 pts / 479th N/A / 0 pts / 486th
Totals 4:44:11 / 0 pts 6:02:09 / 0 pts 5:46:06 / 0 pts

Overall Combined Time: 16:32:26 (722nd)

Overall Combined Points: 0 points (332nd)