J. Rock's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:57 / 0 pts / 572nd Video 1:33 / 0 pts / 385th Video 2:55 / 0 pts / 326th
Facility Video 1:08 / 0 pts / 472nd N/A / 0 pts / 484th N/A / 0 pts / 473rd
Runway Video 0:26 / 0 pts / 575th Video 0:36 / 0 pts / 435th Video 1:00 / 0 pts / 356th
Surface 1 N/A / 0 pts / 636th N/A / 0 pts / 489th Video 2:11 / 0 pts / 275th
Bunker 1 Video 0:24 / 0 pts / 607th N/A / 0 pts / 489th N/A / 0 pts / 426th
Silo N/A / 0 pts / 588th N/A / 0 pts / 443rd N/A / 0 pts / 411th
Frigate Video 0:38 / 0 pts / 411th N/A / 0 pts / 464th N/A / 0 pts / 426th
Surface 2 N/A / 0 pts / 590th N/A / 0 pts / 450th N/A / 0 pts / 428th
Bunker 2 Video 0:38 / 0 pts / 452nd N/A / 0 pts / 428th N/A / 0 pts / 390th
Statue N/A / 0 pts / 550th N/A / 0 pts / 466th N/A / 0 pts / 460th
Archives N/A / 0 pts / 627th N/A / 0 pts / 473rd N/A / 0 pts / 468th
Streets N/A / 0 pts / 629th N/A / 0 pts / 480th N/A / 0 pts / 452nd
Depot N/A / 0 pts / 634th N/A / 0 pts / 462nd N/A / 0 pts / 419th
Train N/A / 0 pts / 552nd N/A / 0 pts / 423rd N/A / 0 pts / 395th
Jungle N/A / 0 pts / 513th N/A / 0 pts / 408th N/A / 0 pts / 382nd
Control N/A / 0 pts / 510th N/A / 0 pts / 411th N/A / 0 pts / 386th
Caverns N/A / 0 pts / 573rd N/A / 0 pts / 403rd N/A / 0 pts / 385th
Cradle N/A / 0 pts / 545th N/A / 0 pts / 455th N/A / 0 pts / 442nd
Aztec N/A / 0 pts / 453rd N/A / 0 pts / 394th N/A / 0 pts / 384th
Egypt N/A / 0 pts / 467th N/A / 0 pts / 417th N/A / 0 pts / 423rd
Totals 4:44:11 / 0 pts 6:02:09 / 0 pts 5:46:06 / 0 pts

Overall Combined Time: 16:32:26 (601st)

Overall Combined Points: 0 points (311th)