J. Rock's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:57 / 0 pts / 729th Video 1:33 / 0 pts / 480th Video 2:55 / 0 pts / 398th
Facility Video 1:08 / 0 pts / 580th N/A / 0 pts / 592nd N/A / 0 pts / 574th
Runway Video 0:26 / 0 pts / 734th Video 0:36 / 0 pts / 531st Video 1:00 / 0 pts / 440th
Surface 1 N/A / 0 pts / 794th N/A / 0 pts / 602nd Video 2:11 / 0 pts / 351st
Bunker 1 Video 0:24 / 0 pts / 767th N/A / 0 pts / 596th N/A / 0 pts / 522nd
Silo N/A / 0 pts / 722nd N/A / 0 pts / 530th N/A / 0 pts / 502nd
Frigate Video 0:38 / 0 pts / 511th N/A / 0 pts / 557th N/A / 0 pts / 513th
Surface 2 N/A / 0 pts / 723rd N/A / 0 pts / 560th N/A / 0 pts / 523rd
Bunker 2 Video 0:38 / 0 pts / 561st N/A / 0 pts / 517th N/A / 0 pts / 474th
Statue N/A / 0 pts / 663rd N/A / 0 pts / 563rd N/A / 0 pts / 559th
Archives N/A / 0 pts / 776th N/A / 0 pts / 567th N/A / 0 pts / 563rd
Streets N/A / 0 pts / 759th N/A / 0 pts / 578th N/A / 0 pts / 552nd
Depot N/A / 0 pts / 790th N/A / 0 pts / 559th N/A / 0 pts / 510th
Train N/A / 0 pts / 658th N/A / 0 pts / 504th N/A / 0 pts / 481st
Jungle N/A / 0 pts / 609th N/A / 0 pts / 483rd N/A / 0 pts / 460th
Control N/A / 0 pts / 613th N/A / 0 pts / 497th N/A / 0 pts / 477th
Caverns N/A / 0 pts / 709th N/A / 0 pts / 483rd N/A / 0 pts / 467th
Cradle N/A / 0 pts / 664th N/A / 0 pts / 541st N/A / 0 pts / 530th
Aztec N/A / 0 pts / 555th N/A / 0 pts / 482nd N/A / 0 pts / 470th
Egypt N/A / 0 pts / 557th N/A / 0 pts / 494th N/A / 0 pts / 503rd
Totals 4:44:11 / 0 pts 6:02:09 / 0 pts 5:46:06 / 0 pts

Overall Combined Time: 16:32:26 (740th)

Overall Combined Points: 0 points (331st)