J. Rock's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:57 / 0 pts / 693rd Video 1:33 / 0 pts / 458th Video 2:55 / 0 pts / 386th
Facility Video 1:08 / 0 pts / 554th N/A / 0 pts / 571st N/A / 0 pts / 549th
Runway Video 0:26 / 0 pts / 699th Video 0:36 / 0 pts / 507th Video 1:00 / 0 pts / 419th
Surface 1 N/A / 0 pts / 767th N/A / 0 pts / 574th Video 2:11 / 0 pts / 334th
Bunker 1 Video 0:24 / 0 pts / 734th N/A / 0 pts / 571st N/A / 0 pts / 496th
Silo N/A / 0 pts / 697th N/A / 0 pts / 508th N/A / 0 pts / 475th
Frigate Video 0:38 / 0 pts / 486th N/A / 0 pts / 536th N/A / 0 pts / 492nd
Surface 2 N/A / 0 pts / 699th N/A / 0 pts / 534th N/A / 0 pts / 497th
Bunker 2 Video 0:38 / 0 pts / 536th N/A / 0 pts / 491st N/A / 0 pts / 454th
Statue N/A / 0 pts / 640th N/A / 0 pts / 540th N/A / 0 pts / 535th
Archives N/A / 0 pts / 745th N/A / 0 pts / 540th N/A / 0 pts / 537th
Streets N/A / 0 pts / 729th N/A / 0 pts / 553rd N/A / 0 pts / 526th
Depot N/A / 0 pts / 759th N/A / 0 pts / 539th N/A / 0 pts / 490th
Train N/A / 0 pts / 632nd N/A / 0 pts / 483rd N/A / 0 pts / 458th
Jungle N/A / 0 pts / 589th N/A / 0 pts / 462nd N/A / 0 pts / 439th
Control N/A / 0 pts / 589th N/A / 0 pts / 477th N/A / 0 pts / 454th
Caverns N/A / 0 pts / 679th N/A / 0 pts / 460th N/A / 0 pts / 443rd
Cradle N/A / 0 pts / 641st N/A / 0 pts / 520th N/A / 0 pts / 507th
Aztec N/A / 0 pts / 530th N/A / 0 pts / 466th N/A / 0 pts / 452nd
Egypt N/A / 0 pts / 534th N/A / 0 pts / 472nd N/A / 0 pts / 478th
Totals 4:44:11 / 0 pts 6:02:09 / 0 pts 5:46:06 / 0 pts

Overall Combined Time: 16:32:26 (712th)

Overall Combined Points: 0 points (330th)