Jackstar15's Perfect Dark Times

Stage Agent Special Agent Perfect Agent
dataDyne Central - Defection 7:14 / 0 pts / 672nd N/A N/A
dataDyne Research - Investigation 8:16 / 0 pts / 653rd N/A N/A
dataDyne Central - Extraction 7:14 / 0 pts / 626th N/A N/A
Carrington Villa - Hostage One N/A N/A N/A
Chicago - Stealth N/A N/A N/A
G5 Building - Reconnaissance N/A N/A N/A
Area 51 - Infiltration N/A N/A N/A
Area 51 - Rescue N/A N/A N/A
Area 51 - Escape N/A N/A N/A
Air Base - Espionage N/A N/A N/A
Air Force One - Antiterrorism N/A N/A N/A
Crash Site - Confrontation N/A N/A N/A
Pelagic II - Exploration N/A N/A N/A
Deep Sea - Nullify Threat N/A N/A N/A
Carrington Institute - Defense N/A N/A N/A
Attack Ship - Covert Assault N/A N/A N/A
Skedar Ruins - Battle Shrine N/A N/A N/A
Mr. Blonde's Revenge N/A N/A N/A
Maian SOS N/A N/A N/A
WAR! N/A N/A N/A
The Duel N/A N/A N/A
Totals 6:22:44 / 0 pts 7:00:00 / 0 pts 7:00:00 / 0 pts

Overall Combined Time: 20:22:44 (721st)

Overall Combined Points: 0 points (292nd)