Jean-Sebastien Dubois's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:56 / 0 pts / 590th 1:28 / 0 pts / 348th 3:48 / 0 pts / 484th
Facility 1:01 / 0 pts / 461st 1:23 / 0 pts / 381st 1:24 / 0 pts / 336th
Runway 0:24 / 0 pts / 410th 0:25 / 0 pts / 289th 0:47 / 0 pts / 289th
Surface 1 1:07 / 0 pts / 247th 2:15 / 0 pts / 431st 2:37 / 0 pts / 491st
Bunker 1 0:20 / 0 pts / 509th 0:46 / 0 pts / 412th 3:43 / 0 pts / 482nd
Silo 1:32 / 0 pts / 412th 5:58 / 0 pts / 510th 6:24 / 0 pts / 407th
Frigate 0:40 / 0 pts / 568th 1:51 / 0 pts / 379th 2:39 / 0 pts / 369th
Surface 2 0:57 / 0 pts / 317th 1:26 / 0 pts / 348th 2:21 / 0 pts / 367th
Bunker 2 0:34 / 0 pts / 452nd 2:07 / 0 pts / 365th N/A / 0 pts / 469th
Statue 2:33 / 0 pts / 222nd 2:37 / 0 pts / 270th 2:38 / 0 pts / 289th
Archives 0:22 / 0 pts / 488th 1:25 / 0 pts / 511th 1:19 / 0 pts / 496th
Streets 1:15 / 0 pts / 228th 2:12 / 0 pts / 444th 2:10 / 0 pts / 373rd
Depot 0:27 / 0 pts / 220th 1:10 / 0 pts / 384th 2:22 / 0 pts / 396th
Train 2:22 / 0 pts / 553rd 5:10 / 0 pts / 452nd N/A / 0 pts / 472nd
Jungle 1:36 / 0 pts / 390th N/A / 0 pts / 477th N/A / 0 pts / 455th
Control 4:34 / 0 pts / 339th N/A / 0 pts / 494th N/A / 0 pts / 474th
Caverns 1:09 / 0 pts / 445th 6:29 / 0 pts / 375th N/A / 0 pts / 462nd
Cradle 0:53 / 0 pts / 426th 0:53 / 0 pts / 312th 0:55 / 0 pts / 286th
Aztec 2:45 / 0 pts / 376th N/A / 0 pts / 479th N/A / 0 pts / 466th
Egypt 1:06 / 0 pts / 440th 1:39 / 0 pts / 466th 1:34 / 0 pts / 463rd
Totals 26:33 / 0 pts 1:39:14 / 0 pts 2:34:41 / 0 pts

Overall Combined Time: 4:40:28 (449th)

Overall Combined Points: 0 points (332nd)