Jean-Sebastien Dubois's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:56 / 0 pts / 644th 1:28 / 0 pts / 375th 3:48 / 0 pts / 526th
Facility 1:01 / 0 pts / 510th 1:23 / 0 pts / 419th 1:24 / 0 pts / 373rd
Runway 0:24 / 0 pts / 438th 0:25 / 0 pts / 326th 0:47 / 0 pts / 320th
Surface 1 1:07 / 0 pts / 278th 2:15 / 0 pts / 467th 2:37 / 0 pts / 532nd
Bunker 1 0:20 / 0 pts / 553rd 0:46 / 0 pts / 448th 3:43 / 0 pts / 519th
Silo 1:32 / 0 pts / 460th 5:58 / 0 pts / 555th 6:24 / 0 pts / 442nd
Frigate 0:40 / 0 pts / 622nd 1:51 / 0 pts / 424th 2:39 / 0 pts / 411th
Surface 2 0:57 / 0 pts / 346th 1:26 / 0 pts / 395th 2:21 / 0 pts / 396th
Bunker 2 0:34 / 0 pts / 508th 2:07 / 0 pts / 396th N/A / 0 pts / 515th
Statue 2:33 / 0 pts / 253rd 2:37 / 0 pts / 300th 2:38 / 0 pts / 317th
Archives 0:22 / 0 pts / 535th 1:25 / 0 pts / 547th 1:19 / 0 pts / 535th
Streets 1:15 / 0 pts / 251st 2:12 / 0 pts / 488th 2:10 / 0 pts / 412th
Depot 0:27 / 0 pts / 234th 1:10 / 0 pts / 415th 2:22 / 0 pts / 435th
Train 2:22 / 0 pts / 606th 5:10 / 0 pts / 494th N/A / 0 pts / 520th
Jungle 1:36 / 0 pts / 424th N/A / 0 pts / 521st N/A / 0 pts / 492nd
Control 4:34 / 0 pts / 364th N/A / 0 pts / 535th N/A / 0 pts / 508th
Caverns 1:09 / 0 pts / 483rd 6:29 / 0 pts / 409th N/A / 0 pts / 507th
Cradle 0:53 / 0 pts / 464th 0:53 / 0 pts / 347th 0:55 / 0 pts / 325th
Aztec 2:45 / 0 pts / 413th N/A / 0 pts / 524th N/A / 0 pts / 511th
Egypt 1:06 / 0 pts / 472nd 1:39 / 0 pts / 504th 1:34 / 0 pts / 499th
Totals 26:33 / 0 pts 1:39:14 / 0 pts 2:34:41 / 0 pts

Overall Combined Time: 4:40:28 (488th)

Overall Combined Points: 0 points (332nd)