Jean-Sebastien Dubois's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:56 / 0 pts / 527th 1:28 / 0 pts / 306th 3:48 / 0 pts / 448th
Facility 1:01 / 0 pts / 422nd 1:23 / 0 pts / 348th 1:24 / 0 pts / 311th
Runway 0:24 / 0 pts / 359th 0:25 / 0 pts / 261st 0:47 / 0 pts / 263rd
Surface 1 1:07 / 0 pts / 221st 2:15 / 0 pts / 385th 2:37 / 0 pts / 449th
Bunker 1 0:20 / 0 pts / 450th 0:46 / 0 pts / 375th 3:43 / 0 pts / 439th
Silo 1:32 / 0 pts / 378th 5:58 / 0 pts / 472nd 6:24 / 0 pts / 372nd
Frigate 0:40 / 0 pts / 516th 1:51 / 0 pts / 348th 2:39 / 0 pts / 341st
Surface 2 0:57 / 0 pts / 286th 1:26 / 0 pts / 297th 2:21 / 0 pts / 333rd
Bunker 2 0:34 / 0 pts / 409th 2:07 / 0 pts / 334th N/A / 0 pts / 433rd
Statue 2:33 / 0 pts / 206th 2:37 / 0 pts / 247th 2:38 / 0 pts / 265th
Archives 0:22 / 0 pts / 444th 1:25 / 0 pts / 469th 1:19 / 0 pts / 453rd
Streets 1:15 / 0 pts / 202nd 2:12 / 0 pts / 407th 2:10 / 0 pts / 340th
Depot 0:27 / 0 pts / 183rd 1:10 / 0 pts / 350th 2:22 / 0 pts / 369th
Train 2:22 / 0 pts / 514th 5:10 / 0 pts / 416th N/A / 0 pts / 439th
Jungle 1:36 / 0 pts / 359th N/A / 0 pts / 448th N/A / 0 pts / 423rd
Control 4:34 / 0 pts / 303rd N/A / 0 pts / 455th N/A / 0 pts / 434th
Caverns 1:09 / 0 pts / 398th 6:29 / 0 pts / 345th N/A / 0 pts / 427th
Cradle 0:53 / 0 pts / 388th 0:53 / 0 pts / 285th 0:55 / 0 pts / 265th
Aztec 2:45 / 0 pts / 340th N/A / 0 pts / 444th N/A / 0 pts / 432nd
Egypt 1:06 / 0 pts / 405th 1:39 / 0 pts / 432nd 1:34 / 0 pts / 429th
Totals 26:33 / 0 pts 1:39:14 / 0 pts 2:34:41 / 0 pts

Overall Combined Time: 4:40:28 (418th)

Overall Combined Points: 0 points (307th)