Greg Larkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 95 pts / 3rd Video 1:20 / 0 pts / 116th Video 2:01 / 34 pts / 64th
Facility Video 0:47 / 0 pts / 118th Video 0:58 / 0 pts / 108th Video 0:58 / 7 pts / 91st
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 37 pts / 61st Video 0:39 / 39 pts / 59th
Surface 1 Video 1:03 / 30 pts / 68th Video 1:51 / 10 pts / 88th Video 1:51 / 21 pts / 77th
Bunker 1 Video 0:17 / 82 pts / 16th Video 0:25 / 7 pts / 91st Video 1:12 / 0 pts / 98th
Silo Video 1:07 / 0 pts / 112th Video 1:18 / 0 pts / 105th Video 1:38 / 0 pts / 101st
Frigate Video 0:25 / 0 pts / 117th Video 1:06 / 18 pts / 80th Video 1:11 / 37 pts / 61st
Surface 2 Video 0:47 / 58 pts / 40th Video 0:56 / 0 pts / 123rd Video 1:35 / 10 pts / 88th
Bunker 2 Video 0:25 / 0 pts / 161st Video 0:54 / 2 pts / 96th Video 1:09 / 18 pts / 80th
Statue Video 2:21 / 18 pts / 80th Video 2:20 / 32 pts / 66th Video 2:20 / 29 pts / 69th
Archives Video 0:16 / 89 pts / 9th Video 0:55 / 43 pts / 55th Video 0:55 / 44 pts / 54th
Streets Video 1:13 / 34 pts / 64th Video 1:55 / 93 pts / 5th Video 1:55 / 92 pts / 6th
Depot Video 0:24 / 63 pts / 35th Video 0:42 / 18 pts / 80th Video 0:51 / 23 pts / 75th
Train Video 1:10 / 1 pts / 97th Video 1:37 / 5 pts / 93rd Video 2:02 / 33 pts / 65th
Jungle Video 0:54 / 11 pts / 87th Video 0:59 / 43 pts / 55th Video 1:03 / 34 pts / 64th
Control Video 4:01 / 0 pts / 99th Video 4:18 / 18 pts / 80th Video 4:22 / 20 pts / 78th
Caverns Video 1:02 / 40 pts / 58th Video 1:25 / 34 pts / 64th Video 1:38 / 52 pts / 46th
Cradle Video 0:34 / 43 pts / 55th Video 0:34 / 72 pts / 26th Video 0:34 / 75 pts / 23rd
Aztec Video 1:33 / 0 pts / 103rd Video 1:42 / 19 pts / 79th Video 1:45 / 49 pts / 49th
Egypt Video 0:47 / 29 pts / 69th Video 0:48 / 25 pts / 73rd Video 0:48 / 28 pts / 70th
Totals 20:21 / 688 pts 26:26 / 476 pts 30:27 / 645 pts

Overall Combined Time: 1:17:14 (60th)

Overall Combined Points: 1809 points (94th)