Greg Larkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 95 pts / 3rd Video 1:20 / 0 pts / 114th Video 2:01 / 36 pts / 62nd
Facility Video 0:47 / 0 pts / 111th Video 0:58 / 0 pts / 100th Video 0:58 / 17 pts / 81st
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 39 pts / 59th Video 0:39 / 40 pts / 58th
Surface 1 Video 1:03 / 33 pts / 65th Video 1:51 / 12 pts / 86th Video 1:51 / 23 pts / 75th
Bunker 1 Video 0:17 / 83 pts / 15th Video 0:25 / 13 pts / 85th Video 1:12 / 5 pts / 93rd
Silo Video 1:07 / 0 pts / 109th Video 1:18 / 0 pts / 100th Video 1:38 / 3 pts / 95th
Frigate Video 0:25 / 0 pts / 111th Video 1:06 / 24 pts / 74th Video 1:11 / 44 pts / 54th
Surface 2 Video 0:47 / 59 pts / 39th Video 0:56 / 0 pts / 119th Video 1:35 / 14 pts / 84th
Bunker 2 Video 0:25 / 0 pts / 158th Video 0:54 / 6 pts / 92nd Video 1:09 / 22 pts / 76th
Statue Video 2:21 / 22 pts / 76th Video 2:20 / 36 pts / 62nd Video 2:20 / 34 pts / 64th
Archives Video 0:16 / 91 pts / 7th Video 0:55 / 45 pts / 53rd Video 0:55 / 47 pts / 51st
Streets Video 1:13 / 39 pts / 59th Video 1:55 / 93 pts / 5th Video 1:55 / 92 pts / 6th
Depot Video 0:24 / 66 pts / 32nd Video 0:42 / 20 pts / 78th Video 0:51 / 25 pts / 73rd
Train Video 1:10 / 10 pts / 88th Video 1:37 / 13 pts / 85th Video 2:02 / 37 pts / 61st
Jungle Video 0:54 / 16 pts / 82nd Video 0:59 / 46 pts / 52nd Video 1:03 / 37 pts / 61st
Control Video 4:01 / 3 pts / 95th Video 4:18 / 22 pts / 76th Video 4:22 / 27 pts / 71st
Caverns Video 1:02 / 43 pts / 55th Video 1:25 / 40 pts / 58th Video 1:38 / 55 pts / 43rd
Cradle Video 0:34 / 48 pts / 50th Video 0:34 / 76 pts / 22nd Video 0:34 / 76 pts / 22nd
Aztec Video 1:33 / 4 pts / 94th Video 1:42 / 24 pts / 74th Video 1:45 / 52 pts / 46th
Egypt Video 0:47 / 32 pts / 66th Video 0:48 / 27 pts / 71st Video 0:48 / 30 pts / 68th
Totals 20:21 / 739 pts 26:26 / 536 pts 30:27 / 716 pts

Overall Combined Time: 1:17:14 (56th)

Overall Combined Points: 1991 points (84th)