Greg Larkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 95 pts / 3rd Video 1:20 / 0 pts / 106th Video 2:01 / 38 pts / 60th
Facility Video 0:47 / 0 pts / 105th Video 0:58 / 3 pts / 95th Video 0:58 / 21 pts / 77th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 43 pts / 55th Video 0:39 / 43 pts / 55th
Surface 1 Video 1:03 / 35 pts / 63rd Video 1:51 / 17 pts / 81st Video 1:51 / 25 pts / 73rd
Bunker 1 Video 0:17 / 86 pts / 12th Video 0:25 / 21 pts / 77th Video 1:12 / 10 pts / 88th
Silo Video 1:07 / 0 pts / 107th Video 1:18 / 1 pts / 97th Video 1:38 / 5 pts / 93rd
Frigate Video 0:25 / 0 pts / 103rd Video 1:06 / 31 pts / 67th Video 1:11 / 48 pts / 50th
Surface 2 Video 0:47 / 62 pts / 36th Video 0:56 / 0 pts / 116th Video 1:35 / 18 pts / 80th
Bunker 2 Video 0:25 / 0 pts / 156th Video 0:54 / 10 pts / 88th Video 1:09 / 24 pts / 74th
Statue Video 2:21 / 25 pts / 73rd Video 2:20 / 40 pts / 58th Video 2:20 / 37 pts / 61st
Archives Video 0:16 / 91 pts / 7th Video 0:55 / 48 pts / 50th Video 0:55 / 48 pts / 50th
Streets Video 1:13 / 41 pts / 57th Video 1:55 / 94 pts / 4th Video 1:55 / 93 pts / 5th
Depot Video 0:24 / 71 pts / 27th Video 0:42 / 20 pts / 78th Video 0:51 / 30 pts / 68th
Train Video 1:10 / 13 pts / 85th Video 1:37 / 14 pts / 84th Video 2:02 / 37 pts / 61st
Jungle Video 0:54 / 19 pts / 79th Video 0:59 / 47 pts / 51st Video 1:03 / 39 pts / 59th
Control Video 4:01 / 7 pts / 91st Video 4:18 / 24 pts / 74th Video 4:22 / 29 pts / 69th
Caverns Video 1:02 / 49 pts / 49th Video 1:25 / 42 pts / 56th Video 1:38 / 58 pts / 40th
Cradle Video 0:34 / 53 pts / 45th Video 0:34 / 78 pts / 20th Video 0:34 / 79 pts / 19th
Aztec Video 1:33 / 7 pts / 91st Video 1:42 / 27 pts / 71st Video 1:45 / 54 pts / 44th
Egypt Video 0:47 / 37 pts / 61st Video 0:48 / 30 pts / 68th Video 0:48 / 34 pts / 64th
Totals 20:21 / 786 pts 26:26 / 590 pts 30:27 / 770 pts

Overall Combined Time: 1:17:14 (55th)

Overall Combined Points: 2146 points (79th)