Greg Larkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:20 / 2 pts / 96th Video 2:01 / 44 pts / 54th
Facility Video 0:47 / 0 pts / 99th Video 0:58 / 8 pts / 90th Video 0:58 / 24 pts / 74th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 50 pts / 48th Video 0:39 / 46 pts / 52nd
Surface 1 Video 1:03 / 37 pts / 61st Video 1:51 / 20 pts / 78th Video 1:51 / 27 pts / 71st
Bunker 1 Video 0:17 / 91 pts / 7th Video 0:25 / 25 pts / 73rd Video 1:12 / 13 pts / 85th
Silo Video 1:07 / 0 pts / 102nd Video 1:18 / 11 pts / 87th Video 1:38 / 10 pts / 88th
Frigate Video 0:25 / 3 pts / 95th Video 1:06 / 36 pts / 62nd Video 1:11 / 61 pts / 37th
Surface 2 Video 0:47 / 69 pts / 29th Video 0:56 / 0 pts / 108th Video 1:35 / 19 pts / 79th
Bunker 2 Video 0:25 / 0 pts / 141st Video 0:54 / 14 pts / 84th Video 1:09 / 28 pts / 70th
Statue Video 2:21 / 29 pts / 69th Video 2:20 / 45 pts / 53rd Video 2:20 / 44 pts / 54th
Archives Video 0:16 / 92 pts / 6th Video 0:55 / 50 pts / 48th Video 0:55 / 51 pts / 47th
Streets Video 1:13 / 47 pts / 51st Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:24 / 77 pts / 21st Video 0:42 / 26 pts / 72nd Video 0:51 / 34 pts / 64th
Train Video 1:10 / 15 pts / 83rd Video 1:37 / 16 pts / 82nd Video 2:02 / 38 pts / 60th
Jungle Video 0:54 / 26 pts / 72nd Video 0:59 / 50 pts / 48th Video 1:03 / 42 pts / 56th
Control Video 4:01 / 10 pts / 88th Video 4:18 / 24 pts / 74th Video 4:22 / 29 pts / 69th
Caverns Video 1:02 / 60 pts / 38th Video 1:25 / 46 pts / 52nd Video 1:38 / 60 pts / 38th
Cradle Video 0:34 / 58 pts / 40th Video 0:34 / 85 pts / 13th Video 0:34 / 85 pts / 13th
Aztec Video 1:33 / 10 pts / 88th Video 1:42 / 30 pts / 68th Video 1:45 / 56 pts / 42nd
Egypt Video 0:47 / 41 pts / 57th Video 0:48 / 34 pts / 64th Video 0:48 / 39 pts / 59th
Totals 20:21 / 857 pts 26:26 / 667 pts 30:27 / 844 pts

Overall Combined Time: 1:17:14 (53rd)

Overall Combined Points: 2368 points (74th)