Luke Pettit's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:54 / 0 pts / 219th Video 1:18 / 82 pts / 16th Video 1:59 / 71 pts / 27th
Facility Video 0:45 / 52 pts / 46th Video 0:55 / 59 pts / 39th Video 0:54 / 88 pts / 10th
Runway Video 0:23 / 0 pts / 171st Video 0:23 / 51 pts / 47th Video 0:39 / 46 pts / 52nd
Surface 1 Video 1:03 / 39 pts / 59th Video 1:49 / 79 pts / 19th Video 1:50 / 65 pts / 33rd
Bunker 1 Video 0:18 / 0 pts / 199th Video 0:24 / 48 pts / 50th Video 1:10 / 44 pts / 54th
Silo Video 1:05 / 43 pts / 55th Video 1:13 / 72 pts / 26th Video 1:28 / 81 pts / 17th
Frigate Video 0:24 / 69 pts / 29th Video 0:58 / 100 pts / 1st Video 1:05 / 95 pts / 3rd
Surface 2 Video 0:50 / 0 pts / 125th Video 0:56 / 0 pts / 104th Video 1:35 / 21 pts / 77th
Bunker 2 Video 0:25 / 0 pts / 107th Video 0:49 / 73 pts / 25th Video 1:00 / 80 pts / 18th
Statue Video 2:21 / 31 pts / 67th Video 2:20 / 47 pts / 51st Video 2:20 / 45 pts / 53rd
Archives Video 0:16 / 92 pts / 6th Video 0:55 / 52 pts / 46th Video 0:55 / 52 pts / 46th
Streets Video 1:14 / 0 pts / 138th Video 1:56 / 11 pts / 87th Video 1:56 / 15 pts / 83rd
Depot Video 0:26 / 0 pts / 102nd Video 0:44 / 0 pts / 114th Video 0:52 / 19 pts / 79th
Train Video 1:04 / 77 pts / 21st Video 1:28 / 84 pts / 14th Video 1:54 / 87 pts / 11th
Jungle Video 0:53 / 52 pts / 46th Video 0:55 / 84 pts / 14th Video 0:57 / 78 pts / 20th
Control Video 3:57 / 92 pts / 6th Video 4:19 / 23 pts / 75th Video 4:18 / 49 pts / 49th
Caverns Video 1:03 / 0 pts / 108th Video 1:21 / 72 pts / 26th Video 1:43 / 26 pts / 72nd
Cradle Video 0:35 / 10 pts / 88th Video 0:37 / 9 pts / 89th Video 0:38 / 5 pts / 93rd
Aztec Video 1:35 / 0 pts / 103rd Video 1:42 / 35 pts / 63rd Video 2:08 / 0 pts / 107th
Egypt Video 0:48 / 15 pts / 83rd Video 0:49 / 9 pts / 89th Video 0:51 / 0 pts / 113th
Totals 20:19 / 572 pts 25:51 / 990 pts 30:12 / 967 pts

Overall Combined Time: 1:16:22 (39th)

Overall Combined Points: 2529 points (68th)