Skye S.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:54 / 0 pts / 242nd Video 1:28 / 0 pts / 387th Video 2:52 / 0 pts / 433rd
Facility Video 0:57 / 0 pts / 385th 1:20 / 0 pts / 401st Video 1:25 / 0 pts / 393rd
Runway Video 0:24 / 0 pts / 455th Video 0:26 / 0 pts / 414th Video 0:56 / 0 pts / 427th
Surface 1 Video 1:09 / 0 pts / 374th Video 2:12 / 0 pts / 444th Video 2:13 / 0 pts / 405th
Bunker 1 Video 0:18 / 0 pts / 212th Video 0:45 / 0 pts / 439th Video 2:31 / 0 pts / 391st
Silo Video 1:31 / 0 pts / 445th Video 2:46 / 0 pts / 398th Video 5:03 / 0 pts / 387th
Frigate Video 0:33 / 0 pts / 396th 1:37 / 0 pts / 363rd Video 2:44 / 0 pts / 427th
Surface 2 Video 0:58 / 0 pts / 427th Video 1:24 / 0 pts / 376th Video 2:17 / 0 pts / 382nd
Bunker 2 Video 0:31 / 0 pts / 392nd 2:19 / 0 pts / 422nd Video 5:13 / 0 pts / 365th
Statue Video 2:40 / 0 pts / 389th Video 2:40 / 0 pts / 358th Video 2:44 / 0 pts / 397th
Archives Video 0:20 / 0 pts / 427th 1:08 / 0 pts / 381st 1:08 / 0 pts / 370th
Streets Video 1:16 / 0 pts / 387th Video 2:07 / 0 pts / 447th Video 2:13 / 0 pts / 438th
Depot Video 0:29 / 0 pts / 436th Video 1:06 / 0 pts / 403rd Video 1:33 / 0 pts / 334th
Train Video 1:45 / 0 pts / 421st Video 3:54 / 0 pts / 433rd 4:53 / 0 pts / 382nd
Jungle Video 1:37 / 0 pts / 439th Video 3:52 / 0 pts / 392nd Video 5:36 / 0 pts / 362nd
Control Video 4:46 / 0 pts / 414th Video 7:29 / 0 pts / 416th Video 8:25 / 0 pts / 373rd
Caverns Video 1:08 / 0 pts / 447th Video 5:43 / 0 pts / 381st 8:19 / 0 pts / 391st
Cradle Video 0:48 / 0 pts / 359th Video 0:51 / 0 pts / 320th Comments 1:20 / 0 pts / 438th
Aztec Video 2:47 / 0 pts / 423rd Video 5:48 / 0 pts / 402nd Video 9:54 / 0 pts / 441st
Egypt Video 1:00 / 0 pts / 378th Video 1:03 / 0 pts / 316th Video 1:03 / 0 pts / 299th
Totals 25:51 / 0 pts 49:58 / 0 pts 1:12:22 / 0 pts

Overall Combined Time: 2:28:11 (340th)

Overall Combined Points: 0 points (345th)