Skye S.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:54 / 0 pts / 217th Video 1:28 / 0 pts / 370th Video 2:52 / 0 pts / 414th
Facility Video 0:57 / 0 pts / 369th 1:20 / 0 pts / 378th Video 1:25 / 0 pts / 369th
Runway Video 0:24 / 0 pts / 429th Video 0:26 / 0 pts / 392nd Video 0:56 / 0 pts / 408th
Surface 1 Video 1:09 / 0 pts / 352nd Video 2:12 / 0 pts / 431st Video 2:13 / 0 pts / 388th
Bunker 1 Video 0:18 / 0 pts / 194th Video 0:45 / 0 pts / 418th Video 2:31 / 0 pts / 375th
Silo Video 1:31 / 0 pts / 426th Video 2:46 / 0 pts / 378th Video 5:03 / 0 pts / 373rd
Frigate Video 0:33 / 0 pts / 361st 1:37 / 0 pts / 338th Video 2:44 / 0 pts / 399th
Surface 2 Video 0:58 / 0 pts / 404th Video 1:24 / 0 pts / 356th Video 2:17 / 0 pts / 370th
Bunker 2 Video 0:31 / 0 pts / 357th 2:19 / 0 pts / 402nd Video 5:13 / 0 pts / 353rd
Statue Video 2:40 / 0 pts / 380th Video 2:40 / 0 pts / 344th Video 2:44 / 0 pts / 385th
Archives Video 0:20 / 0 pts / 408th 1:08 / 0 pts / 359th 1:08 / 0 pts / 351st
Streets Video 1:16 / 0 pts / 370th Video 2:07 / 0 pts / 429th Video 2:13 / 0 pts / 420th
Depot Video 0:29 / 0 pts / 416th Video 1:06 / 0 pts / 385th Video 1:33 / 0 pts / 324th
Train Video 1:45 / 0 pts / 400th Video 3:54 / 0 pts / 415th 4:53 / 0 pts / 366th
Jungle Video 1:37 / 0 pts / 418th Video 3:52 / 0 pts / 379th Video 5:36 / 0 pts / 347th
Control Video 4:46 / 0 pts / 396th Video 7:29 / 0 pts / 404th Video 8:25 / 0 pts / 362nd
Caverns Video 1:08 / 0 pts / 424th Video 5:43 / 0 pts / 362nd 8:19 / 0 pts / 372nd
Cradle Video 0:48 / 0 pts / 338th Video 0:51 / 0 pts / 307th Comments 1:20 / 0 pts / 423rd
Aztec Video 2:47 / 0 pts / 405th Video 5:48 / 0 pts / 380th Video 9:54 / 0 pts / 423rd
Egypt Video 1:00 / 0 pts / 363rd Video 1:03 / 0 pts / 303rd Video 1:03 / 0 pts / 287th
Totals 25:51 / 0 pts 49:58 / 0 pts 1:12:22 / 0 pts

Overall Combined Time: 2:28:11 (325th)

Overall Combined Points: 0 points (326th)