Skye S.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:54 / 0 pts / 228th Video 1:28 / 0 pts / 380th Video 2:52 / 0 pts / 427th
Facility Video 0:57 / 0 pts / 380th 1:20 / 0 pts / 396th Video 1:25 / 0 pts / 385th
Runway Video 0:24 / 0 pts / 447th Video 0:26 / 0 pts / 404th Video 0:56 / 0 pts / 420th
Surface 1 Video 1:09 / 0 pts / 366th Video 2:12 / 0 pts / 441st Video 2:13 / 0 pts / 401st
Bunker 1 Video 0:18 / 0 pts / 208th Video 0:45 / 0 pts / 433rd Video 2:31 / 0 pts / 388th
Silo Video 1:31 / 0 pts / 441st Video 2:46 / 0 pts / 394th Video 5:03 / 0 pts / 382nd
Frigate Video 0:33 / 0 pts / 387th 1:37 / 0 pts / 359th Video 2:44 / 0 pts / 423rd
Surface 2 Video 0:58 / 0 pts / 420th Video 1:24 / 0 pts / 370th Video 2:17 / 0 pts / 377th
Bunker 2 Video 0:31 / 0 pts / 388th 2:19 / 0 pts / 418th Video 5:13 / 0 pts / 362nd
Statue Video 2:40 / 0 pts / 386th Video 2:40 / 0 pts / 352nd Video 2:44 / 0 pts / 389th
Archives Video 0:20 / 0 pts / 423rd 1:08 / 0 pts / 374th 1:08 / 0 pts / 365th
Streets Video 1:16 / 0 pts / 381st Video 2:07 / 0 pts / 440th Video 2:13 / 0 pts / 434th
Depot Video 0:29 / 0 pts / 430th Video 1:06 / 0 pts / 395th Video 1:33 / 0 pts / 330th
Train Video 1:45 / 0 pts / 417th Video 3:54 / 0 pts / 430th 4:53 / 0 pts / 378th
Jungle Video 1:37 / 0 pts / 432nd Video 3:52 / 0 pts / 388th Video 5:36 / 0 pts / 356th
Control Video 4:46 / 0 pts / 411th Video 7:29 / 0 pts / 414th Video 8:25 / 0 pts / 371st
Caverns Video 1:08 / 0 pts / 441st Video 5:43 / 0 pts / 375th 8:19 / 0 pts / 387th
Cradle Video 0:48 / 0 pts / 354th Video 0:51 / 0 pts / 318th Comments 1:20 / 0 pts / 434th
Aztec Video 2:47 / 0 pts / 418th Video 5:48 / 0 pts / 394th Video 9:54 / 0 pts / 434th
Egypt Video 1:00 / 0 pts / 374th Video 1:03 / 0 pts / 311th Video 1:03 / 0 pts / 296th
Totals 25:51 / 0 pts 49:58 / 0 pts 1:12:22 / 0 pts

Overall Combined Time: 2:28:11 (337th)

Overall Combined Points: 0 points (336th)