Jordan Mulkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:57 / 0 pts / 787th 1:32 / 0 pts / 488th N/A / 0 pts / 624th
Facility 1:03 / 0 pts / 555th 2:17 / 0 pts / 595th N/A / 0 pts / 624th
Runway 0:25 / 0 pts / 657th 0:26 / 0 pts / 401st 0:56 / 0 pts / 417th
Surface 1 1:11 / 0 pts / 451st 2:01 / 0 pts / 301st 2:03 / 0 pts / 300th
Bunker 1 0:20 / 0 pts / 556th 0:52 / 0 pts / 502nd 3:13 / 0 pts / 467th
Silo 1:47 / 0 pts / 594th 6:04 / 0 pts / 557th N/A / 0 pts / 540th
Frigate 0:39 / 0 pts / 596th 2:44 / 0 pts / 517th N/A / 0 pts / 564th
Surface 2 0:57 / 0 pts / 348th 1:24 / 0 pts / 368th 2:08 / 0 pts / 314th
Bunker 2 0:33 / 0 pts / 475th N/A / 0 pts / 559th N/A / 0 pts / 515th
Statue 2:38 / 0 pts / 349th 2:33 / 0 pts / 249th 2:37 / 0 pts / 306th
Archives 0:19 / 0 pts / 351st 1:16 / 0 pts / 489th 1:16 / 0 pts / 485th
Streets 1:18 / 0 pts / 536th 2:50 / 0 pts / 586th 3:07 / 0 pts / 538th
Depot 0:32 / 0 pts / 664th 1:18 / 0 pts / 475th N/A / 0 pts / 551st
Train 2:08 / 0 pts / 552nd N/A / 0 pts / 548th N/A / 0 pts / 521st
Jungle 2:37 / 0 pts / 555th N/A / 0 pts / 522nd N/A / 0 pts / 492nd
Control 5:59 / 0 pts / 558th N/A / 0 pts / 535th N/A / 0 pts / 508th
Caverns 1:11 / 0 pts / 555th N/A / 0 pts / 523rd N/A / 0 pts / 508th
Cradle 0:51 / 0 pts / 423rd 0:57 / 0 pts / 396th 0:57 / 0 pts / 341st
Aztec N/A / 0 pts / 602nd N/A / 0 pts / 525th N/A / 0 pts / 511th
Egypt N/A / 0 pts / 597th N/A / 0 pts / 534th N/A / 0 pts / 539th
Totals 1:05:25 / 0 pts 2:46:14 / 0 pts 4:16:17 / 0 pts

Overall Combined Time: 8:07:56 (563rd)

Overall Combined Points: 0 points (334th)