Jordan Mulkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:57 / 0 pts / 797th 1:32 / 0 pts / 494th N/A / 0 pts / 629th
Facility 1:03 / 0 pts / 558th 2:17 / 0 pts / 598th N/A / 0 pts / 630th
Runway 0:25 / 0 pts / 668th 0:26 / 0 pts / 405th 0:56 / 0 pts / 421st
Surface 1 1:11 / 0 pts / 458th 2:01 / 0 pts / 305th 2:03 / 0 pts / 303rd
Bunker 1 0:20 / 0 pts / 560th 0:52 / 0 pts / 505th 3:13 / 0 pts / 469th
Silo 1:47 / 0 pts / 597th 6:04 / 0 pts / 563rd N/A / 0 pts / 545th
Frigate 0:39 / 0 pts / 600th 2:44 / 0 pts / 523rd N/A / 0 pts / 569th
Surface 2 0:57 / 0 pts / 350th 1:24 / 0 pts / 371st 2:08 / 0 pts / 314th
Bunker 2 0:33 / 0 pts / 480th N/A / 0 pts / 564th N/A / 0 pts / 518th
Statue 2:38 / 0 pts / 351st 2:33 / 0 pts / 251st 2:37 / 0 pts / 307th
Archives 0:19 / 0 pts / 355th 1:16 / 0 pts / 499th 1:16 / 0 pts / 489th
Streets 1:18 / 0 pts / 542nd 2:50 / 0 pts / 589th 3:07 / 0 pts / 539th
Depot 0:32 / 0 pts / 669th 1:18 / 0 pts / 479th N/A / 0 pts / 555th
Train 2:08 / 0 pts / 554th N/A / 0 pts / 550th N/A / 0 pts / 523rd
Jungle 2:37 / 0 pts / 556th N/A / 0 pts / 524th N/A / 0 pts / 499th
Control 5:59 / 0 pts / 561st N/A / 0 pts / 538th N/A / 0 pts / 512th
Caverns 1:11 / 0 pts / 558th N/A / 0 pts / 525th N/A / 0 pts / 513th
Cradle 0:51 / 0 pts / 427th 0:57 / 0 pts / 397th 0:57 / 0 pts / 343rd
Aztec N/A / 0 pts / 604th N/A / 0 pts / 528th N/A / 0 pts / 516th
Egypt N/A / 0 pts / 601st N/A / 0 pts / 536th N/A / 0 pts / 542nd
Totals 1:05:25 / 0 pts 2:46:14 / 0 pts 4:16:17 / 0 pts

Overall Combined Time: 8:07:56 (566th)

Overall Combined Points: 0 points (338th)