Jordan Mulkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:57 / 0 pts / 754th 1:32 / 0 pts / 467th N/A / 0 pts / 599th
Facility 1:03 / 0 pts / 520th 2:17 / 0 pts / 563rd N/A / 0 pts / 597th
Runway 0:25 / 0 pts / 624th 0:26 / 0 pts / 384th 0:56 / 0 pts / 402nd
Surface 1 1:11 / 0 pts / 430th 2:01 / 0 pts / 290th 2:03 / 0 pts / 288th
Bunker 1 0:20 / 0 pts / 532nd 0:52 / 0 pts / 480th 3:13 / 0 pts / 452nd
Silo 1:47 / 0 pts / 570th 6:04 / 0 pts / 536th N/A / 0 pts / 521st
Frigate 0:39 / 0 pts / 559th 2:44 / 0 pts / 488th N/A / 0 pts / 534th
Surface 2 0:57 / 0 pts / 331st 1:24 / 0 pts / 346th 2:08 / 0 pts / 302nd
Bunker 2 0:33 / 0 pts / 435th N/A / 0 pts / 536th N/A / 0 pts / 495th
Statue 2:38 / 0 pts / 339th 2:33 / 0 pts / 242nd 2:37 / 0 pts / 299th
Archives 0:19 / 0 pts / 332nd 1:16 / 0 pts / 471st 1:16 / 0 pts / 466th
Streets 1:18 / 0 pts / 519th 2:50 / 0 pts / 563rd 3:07 / 0 pts / 515th
Depot 0:32 / 0 pts / 636th 1:18 / 0 pts / 460th N/A / 0 pts / 531st
Train 2:08 / 0 pts / 523rd N/A / 0 pts / 521st N/A / 0 pts / 497th
Jungle 2:37 / 0 pts / 532nd N/A / 0 pts / 502nd N/A / 0 pts / 474th
Control 5:59 / 0 pts / 536th N/A / 0 pts / 516th N/A / 0 pts / 491st
Caverns 1:11 / 0 pts / 524th N/A / 0 pts / 500th N/A / 0 pts / 486th
Cradle 0:51 / 0 pts / 403rd 0:57 / 0 pts / 376th 0:57 / 0 pts / 324th
Aztec N/A / 0 pts / 576th N/A / 0 pts / 504th N/A / 0 pts / 492nd
Egypt N/A / 0 pts / 575th N/A / 0 pts / 511th N/A / 0 pts / 519th
Totals 1:05:25 / 0 pts 2:46:14 / 0 pts 4:16:17 / 0 pts

Overall Combined Time: 8:07:56 (538th)

Overall Combined Points: 0 points (332nd)