Jordan Mulkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:57 / 0 pts / 774th 1:32 / 0 pts / 477th N/A / 0 pts / 614th
Facility 1:03 / 0 pts / 539th 2:17 / 0 pts / 579th N/A / 0 pts / 612th
Runway 0:25 / 0 pts / 641st 0:26 / 0 pts / 392nd 0:56 / 0 pts / 409th
Surface 1 1:11 / 0 pts / 443rd 2:01 / 0 pts / 291st 2:03 / 0 pts / 292nd
Bunker 1 0:20 / 0 pts / 544th 0:52 / 0 pts / 491st 3:13 / 0 pts / 459th
Silo 1:47 / 0 pts / 586th 6:04 / 0 pts / 549th N/A / 0 pts / 534th
Frigate 0:39 / 0 pts / 579th 2:44 / 0 pts / 506th N/A / 0 pts / 547th
Surface 2 0:57 / 0 pts / 337th 1:24 / 0 pts / 358th 2:08 / 0 pts / 310th
Bunker 2 0:33 / 0 pts / 442nd N/A / 0 pts / 549th N/A / 0 pts / 508th
Statue 2:38 / 0 pts / 346th 2:33 / 0 pts / 243rd 2:37 / 0 pts / 303rd
Archives 0:19 / 0 pts / 343rd 1:16 / 0 pts / 478th 1:16 / 0 pts / 476th
Streets 1:18 / 0 pts / 532nd 2:50 / 0 pts / 575th 3:07 / 0 pts / 526th
Depot 0:32 / 0 pts / 649th 1:18 / 0 pts / 468th N/A / 0 pts / 542nd
Train 2:08 / 0 pts / 537th N/A / 0 pts / 535th N/A / 0 pts / 512th
Jungle 2:37 / 0 pts / 543rd N/A / 0 pts / 514th N/A / 0 pts / 487th
Control 5:59 / 0 pts / 548th N/A / 0 pts / 527th N/A / 0 pts / 503rd
Caverns 1:11 / 0 pts / 540th N/A / 0 pts / 515th N/A / 0 pts / 500th
Cradle 0:51 / 0 pts / 409th 0:57 / 0 pts / 387th 0:57 / 0 pts / 330th
Aztec N/A / 0 pts / 592nd N/A / 0 pts / 516th N/A / 0 pts / 501st
Egypt N/A / 0 pts / 590th N/A / 0 pts / 525th N/A / 0 pts / 533rd
Totals 1:05:25 / 0 pts 2:46:14 / 0 pts 4:16:17 / 0 pts

Overall Combined Time: 8:07:56 (551st)

Overall Combined Points: 0 points (326th)