Jordan Mulkin's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:57 / 0 pts / 680th 1:32 / 0 pts / 426th N/A / 0 pts / 539th
Facility 1:03 / 0 pts / 466th 2:17 / 0 pts / 519th N/A / 0 pts / 541st
Runway 0:25 / 0 pts / 554th 0:26 / 0 pts / 340th 0:56 / 0 pts / 361st
Surface 1 1:11 / 0 pts / 392nd 2:01 / 0 pts / 250th 2:03 / 0 pts / 251st
Bunker 1 0:20 / 0 pts / 477th 0:52 / 0 pts / 438th 3:13 / 0 pts / 406th
Silo 1:47 / 0 pts / 517th 6:04 / 0 pts / 486th N/A / 0 pts / 468th
Frigate 0:39 / 0 pts / 509th 2:44 / 0 pts / 445th N/A / 0 pts / 482nd
Surface 2 0:57 / 0 pts / 298th 1:24 / 0 pts / 284th 2:08 / 0 pts / 264th
Bunker 2 0:33 / 0 pts / 391st N/A / 0 pts / 484th N/A / 0 pts / 448th
Statue 2:38 / 0 pts / 303rd 2:33 / 0 pts / 208th 2:37 / 0 pts / 263rd
Archives 0:19 / 0 pts / 287th 1:16 / 0 pts / 434th 1:16 / 0 pts / 423rd
Streets 1:18 / 0 pts / 471st 2:50 / 0 pts / 510th 3:07 / 0 pts / 464th
Depot 0:32 / 0 pts / 574th 1:18 / 0 pts / 421st N/A / 0 pts / 480th
Train 2:08 / 0 pts / 480th N/A / 0 pts / 474th N/A / 0 pts / 451st
Jungle 2:37 / 0 pts / 489th N/A / 0 pts / 457th N/A / 0 pts / 434th
Control 5:59 / 0 pts / 496th N/A / 0 pts / 465th N/A / 0 pts / 445th
Caverns 1:11 / 0 pts / 478th N/A / 0 pts / 454th N/A / 0 pts / 435th
Cradle 0:51 / 0 pts / 362nd 0:57 / 0 pts / 338th 0:57 / 0 pts / 285th
Aztec N/A / 0 pts / 523rd N/A / 0 pts / 459th N/A / 0 pts / 444th
Egypt N/A / 0 pts / 529th N/A / 0 pts / 470th N/A / 0 pts / 472nd
Totals 1:05:25 / 0 pts 2:46:14 / 0 pts 4:16:17 / 0 pts

Overall Combined Time: 8:07:56 (487th)

Overall Combined Points: 0 points (319th)