Ian Payne's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:55 / 0 pts / 515th 1:25 / 0 pts / 280th 2:17 / 0 pts / 251st
Facility 0:53 / 0 pts / 276th Comments 1:09 / 0 pts / 279th 1:11 / 0 pts / 255th
Runway 0:24 / 0 pts / 464th 0:28 / 0 pts / 485th 0:48 / 0 pts / 348th
Surface 1 1:09 / 0 pts / 383rd 1:59 / 0 pts / 278th 1:58 / 0 pts / 229th
Bunker 1 0:19 / 0 pts / 434th 0:38 / 0 pts / 343rd 1:31 / 0 pts / 229th
Silo 1:22 / 0 pts / 320th 2:33 / 0 pts / 381st 3:22 / 0 pts / 270th
Frigate 0:32 / 0 pts / 362nd 1:29 / 0 pts / 304th 1:34 / 0 pts / 260th
Surface 2 0:55 / 0 pts / 195th 0:59 / 0 pts / 215th 1:48 / 0 pts / 160th
Bunker 2 0:29 / 0 pts / 315th 1:14 / 0 pts / 225th 2:57 / 0 pts / 281st
Statue 2:33 / 0 pts / 264th 2:33 / 0 pts / 260th 2:32 / 0 pts / 240th
Archives 0:21 / 0 pts / 516th 1:06 / 0 pts / 347th 1:06 / 0 pts / 335th
Streets 1:15 / 0 pts / 268th 1:59 / 0 pts / 252nd 2:00 / 0 pts / 262nd
Depot 0:29 / 0 pts / 446th 1:04 / 0 pts / 397th 1:15 / 0 pts / 265th
Train 1:45 / 0 pts / 431st 2:13 / 0 pts / 269th 4:32 / 0 pts / 340th
Jungle 1:12 / 0 pts / 299th 2:14 / 0 pts / 303rd 3:28 / 0 pts / 266th
Control 4:17 / 0 pts / 247th 4:59 / 0 pts / 217th 5:27 / 0 pts / 200th
Caverns 1:06 / 0 pts / 347th Comments 2:02 / 0 pts / 242nd 3:38 / 0 pts / 185th
Cradle 0:45 / 0 pts / 281st 0:47 / 0 pts / 233rd 0:47 / 0 pts / 199th
Aztec 2:31 / 0 pts / 394th 4:24 / 0 pts / 370th 5:55 / 0 pts / 323rd
Egypt 1:01 / 0 pts / 407th 1:00 / 0 pts / 270th 1:03 / 0 pts / 305th
Totals 24:13 / 0 pts 36:15 / 0 pts 49:09 / 0 pts

Overall Combined Time: 1:49:37 (224th)

Overall Combined Points: 0 points (349th)