Ian Payne's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:55 / 0 pts / 462nd 1:25 / 0 pts / 252nd 2:17 / 0 pts / 228th
Facility 0:53 / 0 pts / 252nd Comments 1:09 / 0 pts / 255th 1:11 / 0 pts / 234th
Runway 0:24 / 0 pts / 421st 0:28 / 0 pts / 447th 0:48 / 0 pts / 324th
Surface 1 1:09 / 0 pts / 346th 1:59 / 0 pts / 256th 1:58 / 0 pts / 210th
Bunker 1 0:19 / 0 pts / 393rd 0:38 / 0 pts / 313th 1:31 / 0 pts / 217th
Silo 1:22 / 0 pts / 288th 2:33 / 0 pts / 353rd 3:22 / 0 pts / 250th
Frigate 0:32 / 0 pts / 314th 1:29 / 0 pts / 268th 1:40 / 0 pts / 256th
Surface 2 0:55 / 0 pts / 180th 0:59 / 0 pts / 197th 1:48 / 0 pts / 149th
Bunker 2 0:31 / 0 pts / 351st 1:14 / 0 pts / 204th 2:57 / 0 pts / 262nd
Statue 2:33 / 0 pts / 246th 2:33 / 0 pts / 241st 2:32 / 0 pts / 224th
Archives 0:21 / 0 pts / 467th 1:07 / 0 pts / 339th 1:07 / 0 pts / 327th
Streets 1:15 / 0 pts / 243rd 1:59 / 0 pts / 231st 2:00 / 0 pts / 242nd
Depot 0:29 / 0 pts / 409th 1:04 / 0 pts / 370th 1:18 / 0 pts / 259th
Train 1:45 / 0 pts / 394th 2:13 / 0 pts / 248th 4:32 / 0 pts / 318th
Jungle 1:12 / 0 pts / 267th 2:14 / 0 pts / 285th 3:28 / 0 pts / 250th
Control 4:17 / 0 pts / 221st 4:59 / 0 pts / 201st 5:27 / 0 pts / 181st
Caverns 1:06 / 0 pts / 314th Comments 2:02 / 0 pts / 223rd 3:38 / 0 pts / 167th
Cradle 0:45 / 0 pts / 250th 0:47 / 0 pts / 211th 0:47 / 0 pts / 183rd
Aztec 2:31 / 0 pts / 363rd 4:24 / 0 pts / 339th 5:55 / 0 pts / 298th
Egypt 1:01 / 0 pts / 381st 1:00 / 0 pts / 253rd 1:03 / 0 pts / 285th
Totals 24:15 / 0 pts 36:16 / 0 pts 49:19 / 0 pts

Overall Combined Time: 1:49:50 (209th)

Overall Combined Points: 0 points (337th)