Ian Payne's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:55 / 0 pts / 477th 1:25 / 0 pts / 265th 2:17 / 0 pts / 239th
Facility 0:53 / 0 pts / 263rd Comments 1:09 / 0 pts / 268th 1:11 / 0 pts / 240th
Runway 0:24 / 0 pts / 438th 0:28 / 0 pts / 468th 0:48 / 0 pts / 336th
Surface 1 1:09 / 0 pts / 362nd 1:59 / 0 pts / 263rd 1:58 / 0 pts / 217th
Bunker 1 0:19 / 0 pts / 410th 0:38 / 0 pts / 322nd 1:31 / 0 pts / 220th
Silo 1:22 / 0 pts / 303rd 2:33 / 0 pts / 367th 3:22 / 0 pts / 257th
Frigate 0:32 / 0 pts / 342nd 1:29 / 0 pts / 289th 1:40 / 0 pts / 274th
Surface 2 0:55 / 0 pts / 184th 0:59 / 0 pts / 206th 1:48 / 0 pts / 154th
Bunker 2 0:29 / 0 pts / 300th 1:14 / 0 pts / 214th 2:57 / 0 pts / 273rd
Statue 2:33 / 0 pts / 253rd 2:33 / 0 pts / 248th 2:32 / 0 pts / 227th
Archives 0:21 / 0 pts / 493rd 1:06 / 0 pts / 330th 1:06 / 0 pts / 319th
Streets 1:15 / 0 pts / 251st 1:59 / 0 pts / 242nd 2:00 / 0 pts / 254th
Depot 0:29 / 0 pts / 427th 1:04 / 0 pts / 382nd 1:17 / 0 pts / 266th
Train 1:45 / 0 pts / 416th 2:13 / 0 pts / 263rd 4:32 / 0 pts / 331st
Jungle 1:12 / 0 pts / 281st 2:14 / 0 pts / 295th 3:28 / 0 pts / 258th
Control 4:17 / 0 pts / 230th 4:59 / 0 pts / 209th 5:27 / 0 pts / 189th
Caverns 1:06 / 0 pts / 330th Comments 2:02 / 0 pts / 231st 3:38 / 0 pts / 176th
Cradle 0:45 / 0 pts / 265th 0:47 / 0 pts / 225th 0:47 / 0 pts / 191st
Aztec 2:31 / 0 pts / 378th 4:24 / 0 pts / 354th 5:55 / 0 pts / 309th
Egypt 1:01 / 0 pts / 392nd 1:00 / 0 pts / 259th 1:03 / 0 pts / 294th
Totals 24:13 / 0 pts 36:15 / 0 pts 49:17 / 0 pts

Overall Combined Time: 1:49:45 (216th)

Overall Combined Points: 0 points (332nd)