Ian Payne's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:55 / 0 pts / 504th 1:25 / 0 pts / 274th 2:17 / 0 pts / 247th
Facility 0:53 / 0 pts / 271st Comments 1:09 / 0 pts / 277th 1:11 / 0 pts / 251st
Runway 0:24 / 0 pts / 458th 0:28 / 0 pts / 480th 0:48 / 0 pts / 347th
Surface 1 1:09 / 0 pts / 376th 1:59 / 0 pts / 271st 1:58 / 0 pts / 225th
Bunker 1 0:19 / 0 pts / 425th 0:38 / 0 pts / 334th 1:31 / 0 pts / 227th
Silo 1:22 / 0 pts / 311th 2:33 / 0 pts / 374th 3:22 / 0 pts / 266th
Frigate 0:32 / 0 pts / 354th 1:29 / 0 pts / 299th 1:34 / 0 pts / 255th
Surface 2 0:55 / 0 pts / 192nd 0:59 / 0 pts / 213th 1:48 / 0 pts / 158th
Bunker 2 0:29 / 0 pts / 309th 1:14 / 0 pts / 221st 2:57 / 0 pts / 279th
Statue 2:33 / 0 pts / 259th 2:33 / 0 pts / 257th 2:32 / 0 pts / 235th
Archives 0:21 / 0 pts / 505th 1:06 / 0 pts / 345th 1:06 / 0 pts / 334th
Streets 1:15 / 0 pts / 263rd 1:59 / 0 pts / 248th 2:00 / 0 pts / 259th
Depot 0:29 / 0 pts / 437th 1:04 / 0 pts / 393rd 1:15 / 0 pts / 262nd
Train 1:45 / 0 pts / 423rd 2:13 / 0 pts / 266th 4:32 / 0 pts / 337th
Jungle 1:12 / 0 pts / 292nd 2:14 / 0 pts / 299th 3:28 / 0 pts / 262nd
Control 4:17 / 0 pts / 240th 4:59 / 0 pts / 211th 5:27 / 0 pts / 195th
Caverns 1:06 / 0 pts / 340th Comments 2:02 / 0 pts / 241st 3:38 / 0 pts / 183rd
Cradle 0:45 / 0 pts / 278th 0:47 / 0 pts / 229th 0:47 / 0 pts / 197th
Aztec 2:31 / 0 pts / 391st 4:24 / 0 pts / 364th 5:55 / 0 pts / 318th
Egypt 1:01 / 0 pts / 402nd 1:00 / 0 pts / 265th 1:03 / 0 pts / 301st
Totals 24:13 / 0 pts 36:15 / 0 pts 49:09 / 0 pts

Overall Combined Time: 1:49:37 (220th)

Overall Combined Points: 0 points (348th)