Ian Payne's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:55 / 0 pts / 470th 1:25 / 0 pts / 260th 2:17 / 0 pts / 235th
Facility 0:53 / 0 pts / 255th Comments 1:09 / 0 pts / 259th 1:11 / 0 pts / 235th
Runway 0:24 / 0 pts / 429th 0:28 / 0 pts / 458th 0:48 / 0 pts / 329th
Surface 1 1:09 / 0 pts / 352nd 1:59 / 0 pts / 257th 1:58 / 0 pts / 210th
Bunker 1 0:19 / 0 pts / 402nd 0:38 / 0 pts / 313th 1:31 / 0 pts / 216th
Silo 1:22 / 0 pts / 293rd 2:33 / 0 pts / 357th 3:22 / 0 pts / 254th
Frigate 0:32 / 0 pts / 322nd 1:29 / 0 pts / 273rd 1:40 / 0 pts / 258th
Surface 2 0:55 / 0 pts / 182nd 0:59 / 0 pts / 200th 1:48 / 0 pts / 151st
Bunker 2 0:31 / 0 pts / 357th 1:14 / 0 pts / 207th 2:57 / 0 pts / 264th
Statue 2:33 / 0 pts / 249th 2:33 / 0 pts / 243rd 2:32 / 0 pts / 225th
Archives 0:21 / 0 pts / 481st 1:07 / 0 pts / 341st 1:07 / 0 pts / 331st
Streets 1:15 / 0 pts / 244th 1:59 / 0 pts / 233rd 2:00 / 0 pts / 245th
Depot 0:29 / 0 pts / 416th 1:04 / 0 pts / 374th 1:18 / 0 pts / 265th
Train 1:45 / 0 pts / 400th 2:13 / 0 pts / 250th 4:32 / 0 pts / 323rd
Jungle 1:12 / 0 pts / 271st 2:14 / 0 pts / 287th 3:28 / 0 pts / 252nd
Control 4:17 / 0 pts / 226th 4:59 / 0 pts / 204th 5:27 / 0 pts / 186th
Caverns 1:06 / 0 pts / 320th Comments 2:02 / 0 pts / 225th 3:38 / 0 pts / 172nd
Cradle 0:45 / 0 pts / 254th 0:47 / 0 pts / 214th 0:47 / 0 pts / 186th
Aztec 2:31 / 0 pts / 367th 4:24 / 0 pts / 344th 5:55 / 0 pts / 300th
Egypt 1:01 / 0 pts / 386th 1:00 / 0 pts / 254th 1:03 / 0 pts / 287th
Totals 24:15 / 0 pts 36:16 / 0 pts 49:19 / 0 pts

Overall Combined Time: 1:49:50 (211th)

Overall Combined Points: 0 points (326th)