Kev B.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd N/A / 0 pts / 700th N/A / 0 pts / 582nd
Facility N/A / 0 pts / 820th N/A / 0 pts / 601st N/A / 0 pts / 581st
Runway Video 0:22 / 97 pts / 2nd Video 0:23 / 59 pts / 39th N/A / 0 pts / 581st
Surface 1 Video 1:04 / 0 pts / 119th Video 1:51 / 37 pts / 61st Video 1:52 / 14 pts / 84th
Bunker 1 Video 0:17 / 94 pts / 4th Video 0:26 / 5 pts / 93rd Video 1:16 / 0 pts / 113th
Silo Video 1:05 / 50 pts / 48th N/A / 0 pts / 538th Video 1:40 / 18 pts / 80th
Frigate N/A / 0 pts / 759th Video 1:08 / 23 pts / 75th Comments 1:18 / 3 pts / 95th
Surface 2 N/A / 0 pts / 734th N/A / 0 pts / 567th N/A / 0 pts / 529th
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 128th Video 0:50 / 69 pts / 29th N/A / 0 pts / 480th
Statue N/A / 0 pts / 675th N/A / 0 pts / 572nd N/A / 0 pts / 567th
Archives N/A / 0 pts / 792nd N/A / 0 pts / 574th N/A / 0 pts / 574th
Streets Video 1:13 / 54 pts / 44th Video 1:56 / 30 pts / 68th Video 1:56 / 30 pts / 68th
Depot Video 0:26 / 20 pts / 78th N/A / 0 pts / 567th N/A / 0 pts / 518th
Train Video 1:03 / 84 pts / 14th Comments 1:31 / 77 pts / 21st Video 2:06 / 41 pts / 57th
Jungle Video 0:54 / 34 pts / 64th Video 1:02 / 24 pts / 74th N/A / 0 pts / 464th
Control Video 4:01 / 23 pts / 75th Video 4:21 / 21 pts / 77th Video 4:23 / 38 pts / 60th
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st N/A / 0 pts / 489th N/A / 0 pts / 474th
Cradle N/A / 0 pts / 673rd N/A / 0 pts / 548th N/A / 0 pts / 537th
Aztec Video 1:36 / 11 pts / 87th Video 1:45 / 29 pts / 69th Video 2:01 / 18 pts / 80th
Egypt N/A / 0 pts / 562nd N/A / 0 pts / 499th N/A / 0 pts / 508th
Totals 2:34:21 / 664 pts 3:35:13 / 374 pts 4:16:32 / 162 pts

Overall Combined Time: 10:26:06 (560th)

Overall Combined Points: 1200 points (116th)