Kev B.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd N/A / 0 pts / 690th N/A / 0 pts / 574th
Facility N/A / 0 pts / 804th N/A / 0 pts / 592nd N/A / 0 pts / 574th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 63 pts / 35th N/A / 0 pts / 572nd
Surface 1 Video 1:04 / 0 pts / 117th Video 1:51 / 39 pts / 59th Video 1:52 / 17 pts / 81st
Bunker 1 Video 0:17 / 94 pts / 4th Video 0:26 / 6 pts / 92nd Video 1:16 / 0 pts / 111th
Silo Video 1:05 / 51 pts / 47th N/A / 0 pts / 530th Video 1:40 / 19 pts / 79th
Frigate N/A / 0 pts / 750th Video 1:08 / 25 pts / 73rd Comments 1:18 / 5 pts / 93rd
Surface 2 N/A / 0 pts / 723rd N/A / 0 pts / 560th N/A / 0 pts / 523rd
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 120th Video 0:50 / 72 pts / 26th N/A / 0 pts / 474th
Statue N/A / 0 pts / 663rd N/A / 0 pts / 563rd N/A / 0 pts / 559th
Archives N/A / 0 pts / 776th N/A / 0 pts / 567th N/A / 0 pts / 563rd
Streets Video 1:13 / 55 pts / 43rd Video 1:56 / 35 pts / 63rd Video 1:56 / 37 pts / 61st
Depot Video 0:26 / 21 pts / 77th N/A / 0 pts / 559th N/A / 0 pts / 510th
Train Video 1:05 / 74 pts / 24th Video 1:34 / 52 pts / 46th Video 2:06 / 44 pts / 54th
Jungle Video 0:54 / 35 pts / 63rd Video 1:02 / 24 pts / 74th N/A / 0 pts / 460th
Control Video 4:01 / 24 pts / 74th Video 4:21 / 23 pts / 75th Video 4:23 / 40 pts / 58th
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st N/A / 0 pts / 483rd N/A / 0 pts / 467th
Cradle N/A / 0 pts / 664th N/A / 0 pts / 541st N/A / 0 pts / 530th
Aztec Video 1:36 / 13 pts / 85th Video 1:45 / 30 pts / 68th Video 2:01 / 18 pts / 80th
Egypt N/A / 0 pts / 557th N/A / 0 pts / 494th N/A / 0 pts / 503rd
Totals 2:34:23 / 664 pts 3:35:16 / 369 pts 4:16:32 / 180 pts

Overall Combined Time: 10:26:11 (554th)

Overall Combined Points: 1213 points (109th)