Kev B.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd N/A / 0 pts / 684th N/A / 0 pts / 567th
Facility N/A / 0 pts / 800th N/A / 0 pts / 586th N/A / 0 pts / 564th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 66 pts / 32nd N/A / 0 pts / 561st
Surface 1 Video 1:04 / 0 pts / 115th Video 1:51 / 39 pts / 59th Video 1:52 / 18 pts / 80th
Bunker 1 Video 0:17 / 94 pts / 4th Video 0:26 / 9 pts / 89th Video 1:16 / 0 pts / 105th
Silo Video 1:05 / 52 pts / 46th N/A / 0 pts / 523rd Video 1:40 / 23 pts / 75th
Frigate N/A / 0 pts / 743rd Video 1:08 / 27 pts / 71st Comments 1:18 / 8 pts / 90th
Surface 2 N/A / 0 pts / 720th N/A / 0 pts / 552nd N/A / 0 pts / 515th
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 113th Video 0:50 / 72 pts / 26th N/A / 0 pts / 465th
Statue N/A / 0 pts / 658th N/A / 0 pts / 555th N/A / 0 pts / 549th
Archives N/A / 0 pts / 771st N/A / 0 pts / 557th N/A / 0 pts / 554th
Streets Video 1:13 / 56 pts / 42nd Video 1:56 / 38 pts / 60th Video 1:56 / 39 pts / 59th
Depot Video 0:26 / 24 pts / 74th N/A / 0 pts / 552nd N/A / 0 pts / 502nd
Train Video 1:05 / 75 pts / 23rd Video 1:34 / 52 pts / 46th Video 2:06 / 45 pts / 53rd
Jungle Video 0:54 / 36 pts / 62nd Video 1:02 / 26 pts / 72nd N/A / 0 pts / 453rd
Control Video 4:01 / 24 pts / 74th Video 4:21 / 26 pts / 72nd Video 4:23 / 41 pts / 57th
Caverns Video 1:01 / 100 pts / 1st N/A / 0 pts / 476th N/A / 0 pts / 458th
Cradle N/A / 0 pts / 660th N/A / 0 pts / 536th N/A / 0 pts / 523rd
Aztec Video 1:36 / 14 pts / 84th Video 1:45 / 32 pts / 66th Video 2:01 / 22 pts / 76th
Egypt N/A / 0 pts / 550th N/A / 0 pts / 488th N/A / 0 pts / 496th
Totals 2:34:23 / 672 pts 3:35:16 / 387 pts 4:16:32 / 196 pts

Overall Combined Time: 10:26:11 (543rd)

Overall Combined Points: 1255 points (104th)