Kev B.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd N/A / 0 pts / 641st N/A / 0 pts / 534th
Facility N/A / 0 pts / 755th N/A / 0 pts / 560th N/A / 0 pts / 539th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 73 pts / 25th N/A / 0 pts / 535th
Surface 1 Video 1:04 / 0 pts / 105th Video 1:51 / 46 pts / 52nd Video 1:52 / 26 pts / 72nd
Bunker 1 Video 0:17 / 97 pts / 2nd Video 0:26 / 15 pts / 83rd Video 1:16 / 5 pts / 93rd
Silo Video 1:05 / 56 pts / 42nd N/A / 0 pts / 501st Video 1:40 / 30 pts / 68th
Frigate N/A / 0 pts / 707th Video 1:08 / 34 pts / 64th Comments 1:18 / 16 pts / 82nd
Surface 2 N/A / 0 pts / 684th N/A / 0 pts / 523rd N/A / 0 pts / 488th
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 101st N/A / 0 pts / 483rd N/A / 0 pts / 446th
Statue N/A / 0 pts / 632nd N/A / 0 pts / 530th N/A / 0 pts / 523rd
Archives N/A / 0 pts / 727th N/A / 0 pts / 530th N/A / 0 pts / 523rd
Streets Video 1:13 / 65 pts / 33rd Video 1:56 / 47 pts / 51st Video 1:56 / 48 pts / 50th
Depot Video 0:26 / 28 pts / 70th N/A / 0 pts / 529th N/A / 0 pts / 478th
Train Video 1:05 / 78 pts / 20th Video 1:34 / 57 pts / 41st Video 2:06 / 49 pts / 49th
Jungle Video 0:54 / 40 pts / 58th Video 1:02 / 31 pts / 67th N/A / 0 pts / 431st
Control Video 4:01 / 40 pts / 58th Video 4:21 / 40 pts / 58th Video 4:23 / 52 pts / 46th
Caverns Video 1:02 / 85 pts / 13th N/A / 0 pts / 453rd N/A / 0 pts / 434th
Cradle N/A / 0 pts / 629th N/A / 0 pts / 513th N/A / 0 pts / 496th
Aztec Video 1:36 / 27 pts / 71st Video 1:45 / 42 pts / 56th Video 2:01 / 30 pts / 68th
Egypt N/A / 0 pts / 526th N/A / 0 pts / 466th N/A / 0 pts / 469th
Totals 2:34:24 / 713 pts 3:54:26 / 385 pts 4:16:32 / 256 pts

Overall Combined Time: 10:45:22 (518th)

Overall Combined Points: 1354 points (99th)