Kev B.'s GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd N/A / 0 pts / 630th N/A / 0 pts / 527th
Facility N/A / 0 pts / 746th N/A / 0 pts / 551st N/A / 0 pts / 530th
Runway Video 0:22 / 100 pts / 1st Video 0:23 / 74 pts / 24th N/A / 0 pts / 523rd
Surface 1 Video 1:04 / 0 pts / 103rd Video 1:51 / 47 pts / 51st Video 1:52 / 26 pts / 72nd
Bunker 1 Video 0:17 / 97 pts / 2nd Video 0:26 / 16 pts / 82nd Video 1:16 / 8 pts / 90th
Silo Video 1:05 / 59 pts / 39th N/A / 0 pts / 491st Video 1:40 / 32 pts / 66th
Frigate N/A / 0 pts / 698th Video 1:08 / 35 pts / 63rd Comments 1:18 / 19 pts / 79th
Surface 2 N/A / 0 pts / 674th N/A / 0 pts / 512th N/A / 0 pts / 480th
Bunker 2 Video 0:26 / 1 pts / 97th N/A / 0 pts / 477th N/A / 0 pts / 436th
Statue N/A / 0 pts / 621st N/A / 0 pts / 521st N/A / 0 pts / 513th
Archives N/A / 0 pts / 714th N/A / 0 pts / 521st N/A / 0 pts / 515th
Streets Video 1:13 / 67 pts / 31st Video 1:56 / 49 pts / 49th Video 1:56 / 51 pts / 47th
Depot Video 0:26 / 28 pts / 70th N/A / 0 pts / 515th N/A / 0 pts / 468th
Train Video 1:05 / 78 pts / 20th Video 1:34 / 58 pts / 40th Video 2:06 / 52 pts / 46th
Jungle Video 0:54 / 40 pts / 58th Video 1:02 / 32 pts / 66th N/A / 0 pts / 425th
Control Video 4:01 / 41 pts / 57th Video 4:21 / 41 pts / 57th Video 4:23 / 54 pts / 44th
Caverns Video 1:02 / 86 pts / 12th N/A / 0 pts / 446th N/A / 0 pts / 428th
Cradle N/A / 0 pts / 620th N/A / 0 pts / 505th N/A / 0 pts / 488th
Aztec Video 1:36 / 29 pts / 69th Video 1:45 / 44 pts / 54th Video 2:01 / 31 pts / 67th
Egypt N/A / 0 pts / 520th N/A / 0 pts / 459th N/A / 0 pts / 463rd
Totals 2:34:24 / 723 pts 3:54:26 / 396 pts 4:16:32 / 273 pts

Overall Combined Time: 10:45:22 (509th)

Overall Combined Points: 1392 points (96th)