Kyle Reid's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam Video 0:53 / 97 pts / 2nd Video 1:19 / 53 pts / 45th Video 2:01 / 53 pts / 45th
Facility Video 0:49 / 0 pts / 132nd Video 1:03 / 0 pts / 168th Video 1:05 / 0 pts / 175th
Runway Video 0:22 / 95 pts / 3rd Video 0:23 / 55 pts / 43rd Video 0:39 / 49 pts / 49th
Surface 1 Video 1:03 / 45 pts / 53rd Video 1:55 / 0 pts / 168th Video 1:56 / 0 pts / 180th
Bunker 1 Video 0:17 / 94 pts / 4th Video 0:24 / 55 pts / 43rd Video 1:10 / 52 pts / 46th
Silo Video 1:06 / 26 pts / 72nd Video 1:20 / 0 pts / 100th Video 1:37 / 27 pts / 71st
Frigate Video 0:25 / 29 pts / 69th Video 1:06 / 46 pts / 52nd Video 1:14 / 40 pts / 58th
Surface 2 0:57 / 0 pts / 331st Video 0:56 / 23 pts / 75th Video 1:30 / 73 pts / 25th
Bunker 2 Video 0:24 / 90 pts / 8th Video 0:50 / 69 pts / 29th Video 1:06 / 60 pts / 38th
Statue 2:30 / 0 pts / 196th Video 2:22 / 0 pts / 104th Video 2:21 / 11 pts / 87th
Archives Video 0:16 / 93 pts / 5th Video 0:55 / 54 pts / 44th Video 0:55 / 54 pts / 44th
Streets Video 1:13 / 54 pts / 44th Video 1:55 / 95 pts / 3rd Video 1:55 / 94 pts / 4th
Depot Video 0:24 / 85 pts / 13th Video 0:41 / 59 pts / 39th Video 0:49 / 69 pts / 29th
Train Comments 1:24 / 0 pts / 200th 1:58 / 0 pts / 182nd N/A / 0 pts / 497th
Jungle Video 0:53 / 54 pts / 44th Video 1:35 / 0 pts / 202nd N/A / 0 pts / 474th
Control Video 4:18 / 0 pts / 229th 6:10 / 0 pts / 311th N/A / 0 pts / 491st
Caverns Video 1:02 / 67 pts / 31st Video 1:32 / 0 pts / 120th N/A / 0 pts / 486th
Cradle Comments 0:47 / 0 pts / 300th 0:44 / 0 pts / 151st 0:50 / 0 pts / 237th
Aztec Video 1:32 / 37 pts / 61st Video 1:38 / 67 pts / 31st Video 1:43 / 74 pts / 24th
Egypt 0:55 / 0 pts / 226th 0:56 / 0 pts / 185th 1:01 / 0 pts / 252nd
Totals 21:30 / 866 pts 29:42 / 576 pts 1:41:52 / 656 pts

Overall Combined Time: 2:33:04 (338th)

Overall Combined Points: 2098 points (80th)