Takuya Kakizawa's GoldenEye Times

Stage Agent Secret Agent 00 Agent
Dam 0:54 / 0 pts / 222nd Video 1:21 / 0 pts / 143rd 2:10 / 0 pts / 162nd
Facility Video 0:48 / 0 pts / 114th Video 1:01 / 0 pts / 149th 1:03 / 0 pts / 154th
Runway 0:23 / 0 pts / 175th 0:24 / 0 pts / 218th 0:47 / 0 pts / 320th
Surface 1 Video 1:05 / 0 pts / 186th Video 1:52 / 0 pts / 108th Video 1:52 / 0 pts / 101st
Bunker 1 0:18 / 0 pts / 203rd 0:27 / 0 pts / 123rd 1:20 / 0 pts / 156th
Silo Video 1:09 / 0 pts / 126th 1:28 / 0 pts / 160th 5:17 / 0 pts / 392nd
Frigate 0:36 / 0 pts / 494th 1:18 / 0 pts / 202nd 2:05 / 0 pts / 358th
Surface 2 0:55 / 0 pts / 184th 1:23 / 0 pts / 351st 1:42 / 0 pts / 130th
Bunker 2 Video 0:26 / 0 pts / 172nd 0:58 / 0 pts / 114th 1:20 / 0 pts / 127th
Statue 2:29 / 0 pts / 182nd 2:28 / 0 pts / 178th 2:28 / 0 pts / 177th
Archives 0:17 / 0 pts / 177th 0:59 / 0 pts / 172nd 1:00 / 0 pts / 200th
Streets 1:15 / 0 pts / 251st 1:58 / 0 pts / 201st 1:59 / 0 pts / 212th
Depot 0:27 / 0 pts / 234th 0:50 / 0 pts / 218th 1:36 / 0 pts / 334th
Train 1:09 / 23 pts / 75th 1:44 / 0 pts / 114th 2:16 / 0 pts / 105th
Jungle 0:57 / 0 pts / 128th 1:10 / 0 pts / 124th 1:18 / 0 pts / 112th
Control Video 4:04 / 0 pts / 116th 4:34 / 0 pts / 142nd 5:08 / 0 pts / 165th
Caverns 1:04 / 0 pts / 188th 1:36 / 0 pts / 144th 8:12 / 0 pts / 370th
Cradle 0:47 / 0 pts / 318th 0:47 / 0 pts / 225th 0:47 / 0 pts / 191st
Aztec 1:53 / 0 pts / 220th 2:22 / 0 pts / 195th 9:09 / 0 pts / 411th
Egypt 0:52 / 0 pts / 179th 0:53 / 0 pts / 152nd 0:57 / 0 pts / 188th
Totals 21:48 / 23 pts 29:33 / 0 pts 52:26 / 0 pts

Overall Combined Time: 1:43:47 (200th)

Overall Combined Points: 23 points (309th)