JDBlack21's Perfect Dark LTK Times

Stage LTK DLTK
dataDyne Central - Defection N/A N/A
dataDyne Research - Investigation N/A N/A
dataDyne Central - Extraction 3:16 / 71 pts / 27th Video N/A
Carrington Villa - Hostage One N/A N/A
Chicago - Stealth 0:57 / 70 pts / 28th Video N/A
G5 Building - Reconnaissance 1:20 / 78 pts / 20th Video N/A
Area 51 - Infiltration N/A N/A
Area 51 - Rescue N/A N/A
Area 51 - Escape N/A N/A
Air Base - Espionage N/A N/A
Air Force One - Antiterrorism 1:31 / 88 pts / 10th Video 1:34 / 86 pts / 12th Video
Crash Site - Confrontation N/A N/A
Pelagic II - Exploration N/A N/A
Deep Sea - Nullify Threat N/A N/A
Carrington Institute - Defense N/A N/A
Attack Ship - Covert Assault N/A N/A
Skedar Ruins - Battle Shrine 1:51 / 85 pts / 13th Video N/A
Mr. Blonde's Revenge 1:12 / 89 pts / 9th Video 1:29 / 82 pts / 16th Video
Maian SOS N/A N/A
WAR! N/A N/A
The Duel 0:09 / 100 pts / 1st Video 0:11 / 74 pts / 24th Video
Totals 10:16 (14) / 581 pts 3:14 (18) / 242 pts

Overall Combined Time: 13:30 (32) (40th)

Overall Combined Points: 823 points (35th)