BK's Perfect Dark LTK Times

Stage LTK DLTK
dataDyne Central - Defection N/A N/A
dataDyne Research - Investigation N/A N/A
dataDyne Central - Extraction N/A N/A
Carrington Villa - Hostage One N/A N/A
Chicago - Stealth N/A N/A
G5 Building - Reconnaissance N/A N/A
Area 51 - Infiltration N/A N/A
Area 51 - Rescue N/A N/A
Area 51 - Escape N/A N/A
Air Base - Espionage N/A N/A
Air Force One - Antiterrorism N/A N/A
Crash Site - Confrontation N/A N/A
Pelagic II - Exploration N/A N/A
Deep Sea - Nullify Threat N/A N/A
Carrington Institute - Defense N/A N/A
Attack Ship - Covert Assault N/A N/A
Skedar Ruins - Battle Shrine N/A N/A
Mr. Blonde's Revenge 1:14 / 86 pts / 12th Video 1:12 / 88 pts / 10th Video
Maian SOS N/A N/A
WAR! N/A N/A
The Duel 0:09 / 100 pts / 1st Video 0:09 / 100 pts / 1st Video
Totals 1:23 (19) / 186 pts 1:21 (19) / 188 pts

Overall Combined Time: 2:44 (38) (64th)

Overall Combined Points: 374 points (58th)